Szansa dla strażaków

Spotkanie na temat Funduszu Sprawiedliwości, z którego ochotnicze straże pożarne mogą uzyskać dotacje, odbyło się w Urzędzie Gminy Brody 26 lutego br. Uczestniczył w nim senator Jacek Włosowicz, Mariusz Gosek - koordynator regionalny funduszu, liczna grupa strażaków ze wszystkich jednostek w gminie, radni i osoby zainteresowane.

Gości powitała Marzena Bernat – wójt gminy Brody, a senator Jacek Włosowicz zaprezentował nowy program Ministerstwa Sprawiedliwości, apelując do strażaków, by sami zgłaszali zapotrzebowanie na drobny sprzęt niezbędny do ratowania życia (urządzenia hydrauliczne, torby medyczne, defibrylatory, specjalistyczne ubrania i inne). Pani wójt poprosiła natomiast druhów, żeby sporządzili listę zakupów – w kolejności od tych najpilniejszych. Zapewniła, że wszystkie przedmioty spełniające wymogi funduszu zostaną ujęte we wniosku. O tym, ile pieniędzy gmina otrzyma zadecyduje specjalna komisja.

- Znając doświadczenie pani wójt i skuteczność w pozyskiwaniu dotacji, gmina powinna sięgnąć również i po te środki - powiedział. Mariusz Gosek, koordynator funduszu a zarazem dyrektor biura posła Zbigniewy Ziobry i senatora Jacka Włosowicza.

Gość przybliżył inne szczegóły związane z Funduszem Sprawiedliwości. Powiedział, że pula środków do wykorzystania w województwie świętokrzyskim wynosi ok. 5,5 mln zł. Oszacował, że wysokość dotacji dla Gminy Brody może wynosić do 54 tys. zł, choć wiele zależy od liczby złożonych wniosków.

Pod koniec spotkania, strażacy zadawali szczegółowe pytania na temat dofinansowania. Wszystkie sprawy wyjaśniał dyrektor Mariusz Gosek. Pani wójt poruszyła też kwestię dotacji na zakup alarmów i systemów bezpieczeństwa zabytkowego kościoła w Krynkach. Koordynator odpowiedział, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z kuriami. Na przełomie marca i kwietnia okaże się, czy będą środki na te działania.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ