Jubileusz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

W numerze

Jubileusz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Działa przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach już 20 lat. Jubileuszową uroczystość zaszczycili obecnością przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej z prezesem Teresą Połeć i ks. asystentem Grzegorzem Wójcikiem oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych POAK z Suchedniowa i Szydłowca.

Historię i osiągnięcia w minionych 20 latach przypomniał na jubileuszowej uroczystości prezes POAK Marek Pastuszka. Początek działalności dał ks. kan. Aleksander Sikora, wręczając w styczniu 1998 roku Markowi i Annie Pastuszkom projekt statutu Akcji Katolickiej i zapraszając do utworzenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK),

- Naszym głównym założeniem, podstawą wszelkich działań było i jest to, że rodzina i czas jej poświęcony są najważniejsze. Dlatego w pracy naszej Akcji staraliśmy się korzystać tylko z wolnego czasu naszych członków - mówił M. Pastuszka.

W kwietniu 1999 r., na Walnym Zebraniu wybrano na trzyletnią kadencję zarząd POAK. Prezesem został Marek Pastuszka, wiceprezesami: Zenon Grędziak i Kazimierz Kowalczyk, sekretarzem Eugeniusz Figiel, skarbnikiem Elżbieta Bortkiewicz, a członkami: Janusz Skibiński i Dariusz Lipiec. W maju 2002 r., wybrano Zarząd na drugą kadencję, prezesem ponownie został Marek Pastuszka, w maju 2004 r., prezesem została Teresa Wiercińska, a od roku 2008 do chwili obecnej Akcją Katolicką ponownie kieruje Marek Pastuszka. Od października 2011 roku asystentem kościelnym Akcji Katolickiej jest obecny proboszcz parafii – ks. Artur Lach.

W piątą rocznicę istnienia Akcji Katolickiej uroczyście poświęcono sztandar POAK ufundowany ze składek członków, a wykonała go s. Maria Sławek.

- Przez dwadzieścia lat działania, zaistnieliśmy i ugruntowaliśmy swoją obecność na terenie naszej parafii, Starachowic, a także poza Starachowicami. Rozprowadzamy prasę i książki katolickie, współredagowaliśmy (przez kilka lat) gazetkę parafialną „Głos z serca”, pracowaliśmy z dziećmi (konkursy np. Drogi Krzyżowej, Nabożeństw Majowych), prowadziliśmy działalność charytatywną (aktualnie czyni to parafialny Caritas), organizowaliśmy Międzyparafialny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów (o puchar Akcji Katolickiej Parafii NSJ). W 2000 r., uczestniczyliśmy w ogólnopolskim konkursie: „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze Narodu Polskiego”, w 2001 r., (z inicjatywy prezesa POAK. Marka Pastuszki - przyp. red.) zainicjowaliśmy organizowanie Powiatowego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę” (od 2004 na terenie całej diecezji) - wylicza prezes POAK Marek Pastuszka.

W ramach obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowano w Starachowicach wieczornice patriotyczne oraz wystawy malarstwa: Roksolany Pryjmy-Tamioło z Ukrainy oraz Marianny Wiśnios - nieżyjącej już malarki prymitywistki z Wąchocka. Akcja Katolicka włączyła się również w zbiórki pieniędzy na rzecz chorych i niepełnosprawnych, odzieży i żywności na rzecz powodzian z Ostrowca i okolic, książek dla Polonii na Ukrainie, a także pieniędzy na rzecz odbudowy Pomnika Niepodległości w Starachowicach. Staraniem AK z ks. Aleksandrem Sikorą gościły w parafii zespoły: Skaldowie („Moje Betlejem”), zespół Tomka Kamińskiego, O. Paleczny, ks. Adam Zelga, Jan Budziaszek i Janusz Saługa, odbyły się spotkania z posłami na Sejm RP: dr Janem Rejczakiem oraz Marią Zubą i Krzysztofem Lipcem.

- Przez cały dwudziestoletni okres nie zaniedbywaliśmy formacji naszych członków, biorąc aktywny udział we mszach św., nabożeństwach (czytania liturgiczne, adoracje), pielgrzymkach. Od 2013 roku nasza Akcja Katolicka organizuje pielgrzymki tematyczne: 2013 - „Śladami Bożego Miłosierdzia”, 2014 - „Śladami Jana Pawła II”, 2015 - „Śladami Ojca Maksymiliana Kolbe”, 2016- „Szlakiem Piastowskim”, 2017 - „Nawiedzenie Sanktuariów Kotliny Kłodzkiej”. Aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniach do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii oraz w czasie nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej - mówi Marek Pastuszka, który, co warto przypomnieć, uczestniczył w Pierwszym Kongresie Akcji Katolickiej w Poznaniu w 2001 roku.

W 2010 r., POAK zainicjował w parafii modlitwę różańcową w ramach Różańca Rodziców, a w chwili obecnej moderowane jest 8 takich róż różańcowych. Praca POAK przy starachowickiej parafii została zauważona i doceniona w Diecezji Radomskiej. Wyrazem tego było wybranie prezesa Marka Pastuszki na I wiceprezesa DIAK (przez trzy kolejne kadencje). Od października 2011 roku asystentem kościelnym Akcji Katolickiej jest obecny proboszcz parafii – ks. Artur Lach.

Aktualnie POAK przy parafii NSJ w Starachowicach liczy 7 członków oraz dwoje kandydatów, w okresie dwudziestolecia zmarli: Krzysztof Kwieciński, Magdalena Cieśla, Kazimierz Kowalczyk, Narcyz Sobolewski, Grażyna Szterlinger-Cieciura i Jan Boczek.

- W tym jubileuszowym dniu, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim ks. kan. Aleksandrowi Sikorze, który był spiritus movens naszej Akcji Katolickiej, wspierał jako asystent kościelny i proboszcz wszelkie nasze inicjatywy i działania, często sam je inspirował. Dziękuję wszystkim asystentom, którzy w różnych okresach czuwali i czuwają nad naszym Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej. Dziękuję obecnym i byłym członkom i sympatykom Akcji Katolickiej, dzięki którym możemy obchodzić jubileusz naszego oddziału. Serdeczne Bóg zapłać- mówił na uroczystości prezes Marek Pastuszka.

Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w jubileuszowej mszy św. i wysłuchali konferencji wielkopostnej wygłoszonej przez ks. proboszcza Artura Lacha. Zwieńczeniem spotkania była Koronka do Bożego Miłosierdzia

opr. (az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ