Praktykowali w Portugalii

ZSZ nr 2

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, kształcący się w zawodzie technik spedytor, zaliczyli dwutygodniową praktykę w Povoa de Varzim w Portugalii. 

Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+ "Polak-Europejczyk - dobry fachowiec" i w jego ramach młodzież ma szansę zdobywać zawodowe doświadczenie również za granicą. Dla grupy uczniów z ZSZ nr 2, wyjazd na praktyki do Portugalii był wyjątkowym. Dużo się nauczyli, poznali nową kulturę i zawarli cenne znajomości.

Praktyka miała na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, jak również rozwój interpersonalny, zawodowy i językowy uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego. Młodzież poznała realia portugalskiego rynku pracy, a nowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie spedycji przyczynią się do wzrostu konkurencyjności absolwentów szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 poznali portugalskie standardy branży spedycyjnej, nowe rozwiązania w organizacji i nadzorowaniu transportu i z certyfikatami Europass Mobility, potwierdzającymi europejski charakter procesu kształcenia, powrócili do kraju.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ