Ocenili rok w Domu Samopomocy

Radni Powiatu

W numerze

Ocenili rok w Domu Samopomocy

Radni Powiatu

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy swoją działalność rozpoczął pod koniec grudnia 2016 roku. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem.

Jest jednostką organizacyjną Powiatu, więc sprawozdanie z rocznego funkcjonowania, kierownik PŚDS, Renata Bernaciak zobligowana była złożyć radnym. Na sesji 27 lutego br. dowiedzieli się, jakim sprzętem i jaką kadrą dysponuje i jakie są efekty prowadzonych zajęć z podopiecznymi, których na koniec ub.r. było tylko 18.

- Zestawienie wskazuje, że oddany budynek wyposażano dopiero w 2017 roku, co jest nieprawdą. Ja rozumiem, że pani wtedy, gdy otwieraliśmy Powiatowy Środowisko Dom Samopomocy nie było, ale budynek został wybudowany i wyposażony w niezbędny sprzęt w ramach środków finansowych, (ponad 1,5 mln zł), którymi dysponowaliśmy i które otrzymaliśmy od wojewody, przy wkładzie Powiatu - nie zgodził się z przekazaną informacją były starosta starachowicki, radny PSL Dariusz Dąbrowski.

- Dom realizuje swoje cele, stara się realizować misję. Powstała sala doświadczania świata, jest pracownia kulinarna, umiejętności praktycznych, sala komputerowo - fotograficzna i rehabilitacji ruchowej. Uczestnicy mający nienaganną frekwencję, chętnie przychodzili do ośrodka, a zajęcia miały na nich bardzo dobry wpływ poznawczo - społeczny. Należy więc wspierać PSDS, żeby to co wspólnie udało się uruchomić dalej się rozwijało - stwierdził. natomiast radny Paweł Lewkowicz i... złożył interpelację dotyczącą powstania wiaty integracyjnej oraz ścieżki zdrowia, która zyskała aprobatę rodziców i dyrekcji placówki.

Radny Andrzej Kominek, założyciel i były prezes Stowarzyszenia "Otwórzmy świat", które zabiegało o stworzenie tej placówki opiekuńczej dla osób autystycznych, krytycznie ocenił funkcjonowanie ośrodka samopomocy. Powiedział, że sprawozdanie zawiera życzeniowe stwierdzenia, bez szczegółów dotyczących choćby tego, ile osób i jak często spełnia wymogi, jakie są przed nimi stawiane. Radny Marian Mróz zawnioskował natomiast o organizację turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, a starosta Danuta Krępa podkreśliła, że istnienie i działalność takiej placówki w naszym powiecie jest powodem do dumy i zadowolenia, a nie wyrażanie negatywnych zdań.

W imieniu opiekunów podopiecznych Domu wypowiedzieli się Piotr Matusik i Zofia Kolęda. Oboje mówili o pozytywach płynących z funkcjonowania ośrodka w Starachowicach i wyrazili zadowolenie z tego, że taka jednostka jest w naszym mieście. W ocenie radnych już tak dobrze nie było, bo za przyjęciem sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ośmiu zagłosowało za i tyle samo było przeciw.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ