Hostel dobrym pomysłem

Interpelację o utworzenie takiego przybytku w mieście dla osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków psychoaktywnych radny powiatowy Paweł Lewkowicz złożył na styczniowej sesji Rady Powiatu.

Utworzenie hostelu dla osób nietrzeźwych i odurzonych różnego rodzaju narkotykami miałoby odciążyć Szpitalny Oddział Ratunkowy. Radny opracował projekt jego funkcjonowania na kształt izby wytrzeźwień. Pomysł poparli inni radni powiatowi, a także komendant powiatowy policji w Starachowicach, który przedstawiał statystyki dotyczące bezpieczeństwa w naszym regionie.

Radny Paweł Lewkowicz wnioskował też o wystąpienie do partnerów o akceptację powstania hostelu, opracowanie diagnozy stanu problematyki osób nietrzeźwych i po zażyciu środków odurzających, by ustalić liczbę miejsc w placówce, powołanie zespołu programowego reprezentującego partnerów do opracowania, wdrożenie i finansowania zadań w hostelu, a na koniec utworzenie hostelu w formie pogotowia socjalnego. Również, by na ten temat wypowiedzieli się włodarze wszystkich gmin z terenu powiatu, dyrekcja szpitala, a także policja.

W odpowiedzi na interpelację, zarówno Zarząd Powiatu, jak i prezydent miasta Marek Materek oraz burmistrz gminy Wąchock Jarosław Samela, wójtowie Marzena Bernat i Mirosław Seweryn oraz przedstawiciele Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wyrazili zainteresowanie i akceptację dla idei utworzenia takiej placówki w naszym powiecie. Prezydent Marek Materek w piśmie skierowanym do starosty Danuty Krępy zaproponowały, by 50 proc. kosztów przedsięwzięcia pokrył Powiat, a pozostała kwota zostałaby rozdzielona między gminy, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Jak informuje Marzena Bernat, UG Brody ze względu na brak środków nie może partycypować w kosztach. Równie wójt Pawłowa Marek Wojtas poinformował, że gmina nie ma możliwości współfinansowania hostelu. Wszyscy zwracają uwagę na to, że jego powstanie ułatwiłoby pracę Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu, a pacjenci oczekujący na pomoc lekarską, nie byliby narażeni na niekomfortową obecność osób nietrzeźwych lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ