Bezrobocie spada

Tak wynika z najnowszych sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o krajowym rynku pracy. A jak jest u nas?

Stopa bezrobocia w powiecie starachowickim wyniosła na koniec grudnia 2017 r. - 9,1 proc. i była niższa o 1,8 proc.niż w analogicznym okresie 2016 roku. Temat referował na lutowej sesji Rady Powiatu Ireneusz Łukawski, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.

Z danych wynika, iż na 31 grudnia 2017 roku w PUP zarejestrowanych było 3524 osoby, w tym 1734 kobiety i 269 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Uprawnienia do zasiłku miało natomiast 502 osoby. W porównaniu do 2016 roku, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 582 osoby. Najliczniejszą grupę osób zarejestrowanych - 55,6 proc. (2 283 osoby) stanowili bezrobotni mieszkańcy gminy Starachowice, w gminie Brody ten odsetek wyniósł - 13,7 proc. (564 osoby), w gminie Pawłów - 13,5 proc. (533 osoby), w gminie Wąchock - 9,3 proc. (383 osoby), natomiast w gminie Mirzec - 7,9 proc., (323 osoby. W 2017 roku zarejestrowało się 5813 osób, w porównaniu do 2016 roku mniej o 718 osób.

Jak poinformował dyrektor Łukawski, w ubiegłym roku status bezrobotnego utraciło łącznie 6395 osób, a najliczniejszą grupę (3498 osób) stanowili bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy, Na koniec 2017 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy (1030 osób, w tym najwięcej w wieku 35 - 54 lata).

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach w 2017 roku dysponował na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji osób bezrobotnych kwotą 13 753 000 zł. Były to środki z Funduszu Pracy przyznane w ramach algorytmu oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo PUP pozyskał pieniądze w ramach Krajowego Funduszu Socjalnego w wysokości 328.900 zł, a także 2.814.700 zł z Funduszu Pracy na finansowanie zatrudnienia osób do 30. roku życia.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ