(Nie)bezpieczeństwo

W numerze

(Nie)bezpieczeństwo

W ubiegłym roku starachowicka policja odnotowała spadek ilości wypadków drogowych oraz – będących ich konsekwencją – ofiar śmiertelnych. W celu utrzymania tej tendencji Wydział Ruchu Drogowego nadal zamierza prowadzić liczne działania kontrolne i nakładać ewentualne sankcje.

Przykładem takich działań była prowadzona w ostatnią niedzielę lutego akcja "Prędkość". W jej wyniku skontrolowano 82 kierowców. Połowa z nich przekroczyła dozwoloną prędkość i otrzymała pouczenia lub mandaty karne. Z kolei w ubiegły wtorek szczególnej kontroli poddano 81 kierujących, pojazdy ciężarowe oraz przewoźników wykonujących transport osób. W wyniku podjętych czynności wystawiono 32 mandaty karne, udzielono 5 pouczeń, a także skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu. Zatrzymano również 8 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdu.

Być może ktoś podniesie argument, że zwiększenie intensywności działań policji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma służyć przede wszystkim nakładaniu mandatów i zwiększeniu dochodów budżetu państwa. Tylko, czy jest w tym coś niesprawiedliwego, że za popełnione wykroczenie otrzymuje się karę? Kierowca, przekraczający dozwoloną prędkość, musi mieć świadomość, że naraża się w ten sposób na poniesienie finansowych i prawnych konsekwencji.

Według statystyk, w 2016 r. nadmierna prędkość wraz z nieprzestrzeganiem pierwszeństwa przejazdu były najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce. Co więcej, w przypadku zdarzeń, w wyniku których ludzie tracili życie, prędkość była najczęstszym (37%) powodem takich wypadków. Dlatego kierowca, który przekracza dozwoloną prędkość, musi mieć również świadomość, że stwarza dodatkowe zagrożenie dla swojego otoczenie. Wielu zdarzeń (w tym również drobnych kolizji) w mieście udałoby się uniknąć, gdyby kierowcy poruszali się z przepisową prędkością. Mam tu na myśli również tych poszkodowanych, którzy nierzadko mieliby szansę wyhamować, gdyby jechali trochę wolniej.

Mieszkańcy niejednokrotnie zwracali uwagę na zbyt szybko jeżdżące pojazdy. Ma to miejsce m.in. na (nierzadko dopiero co oddanych do użytku) osiedlowych ulicach o równej nawierzchni, która nęci niektórych kierujących do mocniejszego dociśnięcia gazu. Tymczasem tuż za rogiem, za zakrętem mogą bawić się dzieci, ktoś może jedzie na rowerze, starsza osoba przechodzi przez ulicę, rodzice spacerują z małym bobasem w wózku albo ganiają się psy. O tragedię nie jest trudno.

Ludzie często apelują o dodatkowe środki jak np. progi zwalniające, ale z różnych powodów dostają tylko znak z ograniczeniem prędkości. Proszę wszystkie osoby decyzyjne, aby dokonując różnych rozstrzygnięć w stosunku do wniosków mieszkańców wykazywali się empatią i podejmowali zdecydowane działania, które realnie poprawią nasze bezpieczeństwo.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ