Prace na Pasterniku zaczną od grobli

W numerze

Prace na Pasterniku zaczną od grobli

Na zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik, Gmina Starachowice otrzymała środki z RPO Województwa Świętokrzyskiego i rozpoczyna prace związane z budową ścieżki pieszo - rowerowej przez groblę. Ogłoszono już przetarg na I etap remontu grobli długości około 400 m, w tym dwóch przepustów pod groblą. Termin wykonania prac wyznaczono na połowę czerwca br.

- Zbiornik i jego otoczenie nie należą do Gminy Starachowice. Udało nam się wziąć w użyczenie tereny od kilku właścicieli i tym sposobem rozpoczęliśmy starania o remont grobli. Po wielu rozmowach, pismach, uzgodnieniach, udało się wykonać dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę. To umożliwiło nam ogłoszenie przetargu. Jesteśmy także w trakcie dogrywania formalności związanych z budową w przyszłości kładki nad Kamienną. Szukamy też możliwości sfinansowania ze środków zewnętrznych oczyszczenia zbiornika Pasternik - informuje na swoim profilu prezydent Marek Materek.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ