Ponad 100 uchwał zrealizowały władze powiatu

Sesyjne obrady

 

W 2017 roku Rada Powiatu w Starachowicach podjęła 105 uchwał. Zrealizowano 101, w tym 4 intencyjne i 27 organizacyjnych. Dwie są w trakcie realizacji, a dwie uchylono. 

W trakcie realizacji jest z uchwała z 31 marca 2017 r., dotycząca zgody na nabycie na rzecz Powiatu nieruchomości, w związku z przebudową skrzyżowania ulicy Szkolnej z Iglastą i planowanym przedłużeniem ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Szkolną. Jak poinformowała na sesji Rady Powiatu 27 lutego br. Marlena Kostrzewa, sekretarz w Starostwie, uchwały nie zrealizowano, ponieważ nie otrzymano odpowiedzi od prezydenta miasta, do którego skierowano prośbę o dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję, która jest własnością gminy. Starosta Danuta Krępa w odpowiedzi na pytania radnych w tej sprawie poinformowała, że Zarząd Powiatu prowadzi rozmowy z prezydentem Markiem Materkiem, więc sytuacja związana z darowizną działki zostanie rozwiązana.

Trwają też prace przy wdrożeniu uchwały z 30 listopada 2017 roku, w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Dwie uchwały, które zostały uchylone przez wojewodę świętokrzyskiego, dotyczą zmian w Statucie PZOZ i pochodzą z września i października 2017 roku.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ