Gospodarcza debata w powiecie

W numerze

Gospodarcza debata w powiecie

O planach i ofertach dla firm mówili na sesji Rady Powiatu prezesi instytucji wspierających przedsiębiorczość.

Podsumowania z rocznej działalności zaprezentowali 27 lutego br. radnym przedstawiciele Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw, Regionalnej Izby Gospodarczej, Agencji Rozwoju Regionalnego i Akademii Przedsiębiorczości. Wszyscy podkreślali, jak ważna jest pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego, by dostosować je do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

- Strefa w tej chwili ma przekroczoną łączną powierzchnię 700 hektarów - mówił Miłosz Pamuła, wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. - Jesteśmy obecnie w pięciu województwach, a główne obszary inwestycyjne, to województwo świętokrzyskie, w szczególności Starachowice, gdzie mamy ponad 180 hektarów (...). W 2017 roku SSE wydała pięć zezwoleń na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, są to firmy z Kielc, Końskich oraz Grupa Azoty Puławy.

Na terenie strefy utworzono 1128 miejsc pracy i zainwestowano 409,7 milionów zł. Dla porównania w 2016 roku, przedsiębiorcy zatrudnili 352 osoby i zainwestowali blisko 151 milionów złotych. Łącznie od początku istnienia SSE „Starachowice” do 31 grudnia 2017 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach ważnych zezwoleń na terenie strefy przeznaczyli na inwestycje 2 532 miliony zł oraz utworzyli i utrzymali 8210 miejsc pracy.

SSE „Starachowice” należy do inicjatorów Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej, w ramach którego funkcjonują klasy patronackie. W 2017 r.

podpisano pierwszą w Polsce umowę o współpracy ze świętokrzyską komendą OHP, strefa została również partnerem projektu pt. „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

- Co dalej z terenami w Starachowicach? Mówiło się o terenach za Zakładami Drzewnymi, co z tym terenem na Bugaju? - pytał radny Paweł Lewkowicz.

Był też zainteresowany planami dotyczącymi remontów ulic na terenie SSE „Starachowice”. Wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyjaśnił radnemu, że tereny na Bugaju leżą w gestii Gminy Starachowice, która czyni starania, by uwolnić te miejsca pod inwestycje.

SSE czeka na finał tych starań. Priorytetem w obecnej chwili jest zjazd z ulicy Radomskiej. Od dwóch lat intensywnie pracujemy nad tym, aby doprowadzić do budowy tego odcinka i równolegle przygotowujemy się i współpracujemy w ramach przystosowania infrastruktury drogowej do planowanych zjazdów z projektowanej obwodnicy, które odwrócą układ komunikacyjny strefy i miasta. To wielka szansa dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja na ulicy Radomskiej - odpowiedział Miłosz Pamuła.

Większość firm w inkubatorze, to firmy zakładane przez osoby bezrobotne oraz osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, wynika z informacji Mariusza Skóry, prezesa Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw.

- Do tej pory z możliwości inkubacji skorzystało 151 firm z zatrudnieniem około 500 osób. Na chwilę obecną w Inkubatorze znajduje się 42 firmy, które dają zatrudnienie 134 osobom.

Podstawową formą pomocy Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw jest wsparcie techniczne: oferta najmu lokali po preferencyjnych cenach. Można również korzystać z obsługi biurowej, tłumaczeń z języka angielskiego, wypożyczalni sprzętu technicznego, usług transportowych czy szkoleń i doradztwa.

Mariusz Skóra mówił również o koncepcji Regionalnej Izby Gospodarczej rozbudowy Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw. Także o projekcie partnerskim prowadzonym wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości i Powiatowymi Urzędami Pracy w Starachowicach i Skarżysku - Kamiennej, pod nazwą „Aktywni w biznesie - dziś, jutro, zawsze”.

Sprawozdanie przedstawił również Ryszard Nosowicz, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

- W 2017 roku, dzięki działaniu Agencji Rozwoju Regionalnego, powstały 392 nowe miejsca pracy. Mamy do „sprzedania” nie dla firm, ale dla osób fizycznych pożyczki wyjątkowe, na kształcenie. Każdy kto ukończył 18 lat może skorzystać z takiej pożyczki. Górnego pułapu wieku nie ma - informował prezes FARR.

Głównym celem Agencji Rozwoju Regionalnego, która działa od maja 1992 roku, jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej oraz realizacja projektów regionalnych i ponadregionalnych finansowanych z UE.

Michał Zatorski, prezes Akademii Przedsiębiorczości, która realizuje projekty wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przedstawił przedsięwzięcia sfinalizowane w 2017 roku. To m.in. projekt wspierający osoby w wieku 18 - 35 lat, nie mające formalnych kwalifikacji, pozostające długotrwale bez pracy, o niskich kwalifikacjach czy niepełnosprawne. Akademia prowadzi również działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, odpowiadające potrzebom regionalnego rynku pracy pn.”Kształcimy specjalistów”. Wszystkie projekty realizowane są w partnerstwie z instytucjami i urzędami zaangażowanymi w aktywizację poszczególnych grup docelowych.

W 2017 roku w szkoleniach i działaniach doradczych uczestniczyły 1124 osoby, a w ramach realizowanych projektów powstało 130 nowych firm, założonych przez osoby pozostające bez pracy i będące w szczególnie trudnej sytuacji. (zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ