Witryna

Wyraz zakochania

Każdego dnia

jesteś dla mnie

cudowną kobietą

Nic nie jest

piękniejsze od

miłości, którą masz

W twoich ramionach

odnajduję

istotę szczęścia

To dzięki tobie

staje się

lepszym człowiekiem

Po bezdrożach uczuć

jesteś moją

przewodniczką

Każde wypowiadane słowo

jest wyrazem emocji

Kolejna myśl

staje się jedynie

opisem tęsknoty

To przekonanie

jest dla mnie

cennym doznaniem

Chciałbym w czułości

twoich ust

zapomnieć się

Na zawsze zatracić się

w namiętności zmysłów

W spojrzeniu

odkryć tajemnicę

twoich intencji

To pragnienie

jest istotą mojej

szczerej miłości

W znaczeniu

kilku słów

odnajduje sens

inspiracji

Szczególny stan

mojego twórczego

natchnienia

W nim oddaję

prawdę oraz siłę

naturalnych uczuć

To osobisty wyraz

jedynego mojego

zakochania

31.01.2018

Robert Wołczyński

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ