Nowe boiska w gminie

Trwają prace budowlane na boiskach przy szkołach podstawowych w Osinach i w Gadce. Jest to realizacja projektu pn.: "Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne". Wykonawcą jest firma ECOFORMA Hubert Wójcik z Kielc.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę w Gadce przy szkole podstawowej boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego do mini piłki nożnej, bieżni czterotorowej ze skocznią i rozbiegiem na przedłużeniu jednej z bieżni do skoku w dal ze skrzynią piaskową, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Boisko wielofunkcyjne i bieżnia ze skocznią będą posiadać nawierzchnię poliuretanową, natomiast boisko piłkarskie nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, elementy małej architektury, schody terenowe i trawniki. Boiska wyposażone będą w ogrodzenie i piłkochwyty. Teren zostanie uzbrojony w monitoring.

Również w Osinach boisko przy szkole podstawowej przechodzi gruntowną przemianę. Zakres rzeczowy prac obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego, piłkochwytów, bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku oraz urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną (obejmującą ciągi piesze, schody terenowe, urządzenie terenów zielonych). Boisko wielofunkcyjne i bieżnia ze skocznią będą posiadać nawierzchnię poliuretanową, natomiast boisko piłkarskie nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, elementy małej architektury, schody terenowe i trawniki.

Wartość zadania to 1 978 023,07 zł w tym dofinansowanie z UE 1 481 241,65 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 30.08.2018 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ