Senior Patrol przeszkolony

Bezpieczeństwo

Senior Patrol przeszkolony

Mundurowi spotkali się z seniorami, którzy dbają o porządek, i udzieli instruktażu, jak zamieszczać zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Członkowie inicjatywy społecznej Senior Patrol spotkali się w kawiarence internetowej E-Seniorek z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach: st. sierż. Anną Kroner i mł. asp. Marcinem Witkowskim. Seniorzy wspomagają społecznie służby mundurowe przy utrzymywaniu ładu i porządku w mieście, a teraz mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w obsłudze aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poznali wszystkie etapy zamieszczania zgłoszenia na KMZB. Nabyta wiedza z pewnością przyda się w skuteczniejszym i szybszym działaniu starachowickiego Senior Patrolu.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ