Elektroniczne sesje

W numerze

Elektroniczne sesje

Głosowania imienne i transmisja każdej sesji rady na żywo – takie wymogi nałożyła na samorządy ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Choć obowiązek rejestracji pojawi się dopiero od pierwszej sesji nowej kadencji, władze powiatu starachowickiego już dzisiaj przygotowują do wprowadzenia nowych rozwiązań, robiąc rozeznanie na rynku.

Zarząd Powiatu przygotowuje się do wdrożenia zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i znowelizowanej nią ustawy o samorządzie powiatowym, które wprowadzają obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rad powiatu. Wprawdzie obowiązek rejestracji pojawi się dopiero w nowej kadencji, ale władze chcą się do tego odpowiednio przygotować i robią rozeznanie na rynku.

Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy czeka mała rewolucja cyfrowa. Obrady będą musiały być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a ich nagrania udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu i w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Co więcej, głosowania jawne na sesjach będą musiały odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeżeli przeprowadzenie głosowania w ten sposób nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, trzeba będzie przeprowadzić głosowanie imienne, podając niezwłocznie imienne wykazy głosowań radnych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce samorządowej. W praktyce oznacza to konieczność wyposażenia urzędu w odpowiedni sprzęt, tak, aby mieszkańcy mogli obejrzeć sesje w internecie, bez wychodzenia z domu.

- W tej chwili rozeznajemy rynek – informuje wicestarosta Marek Pawłowski. - Odbyliśmy już dwa spotkania z firmami oferującymi systemy kongresowe i informatyczny system zarządzania pracami Rady Powiatu. Zastanawiamy się, które z prezentowanych rozwiązań byłyby najlepsze i najbardziej funkcjonalne w przypadku naszego urzędu. Wprawdzie na ich wdrożenie mamy czas do końca kadencji, ale nie chcielibyśmy odkładać tego na ostatnią chwilę. Chcemy do tego właściwie się przygotować. Mamy zresztą świadomość, że wprowadzenie nowych rozwiązań zawsze wymaga czasu i zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie – uważa wicestarosta M. Pawłowski.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ