Na innych łamach

"Przegląd" nr 4

Jerzy Domański i Robert Walenciak rozmawiali z prof. Markiem Belką o "Gospodarce w czasach koniunktury". Polska nie tonie, bo w Ministerstwie Finansów istnieje ciągłość. Koncepcyjna. No i mamy restrykcyjne prawo budżetowe.

"Na całym świecie, a przynajmniej w większości krajów europejskich, budżet to lista wydatków. I już. Do tego dokłada się szacunek wpływów i wychodzi szacowany deficyt. Jeżeli koniunktura jest słaba, te wpływy idą słabo i deficyt rośnie. U nas nie." U nas obowiązuje promesa. Ale budżet się składa dzięki właśnie koncepcji, stworzonej na początku lat 90. przez Leszka Balcerowicza. Stać nas zatem na 500+. Tyle że "ten program został wymyślony przez prof. Juliana Auleytnera i Pawła Kowala. Kowal sam mi powiedział, że poszedł do Tuska z taką propozycją. Ale podobno Rostowski to skasował, mówiąc, że pieniędzy w budżecie nie ma." Teraz się znalazły trochę na kredyt, dzięki lepszej ściągalności podatków i świetnej koniunkturze gospodarczej. Znakomita jest też sytuacja na rynku pracy. Ale to kontynuacja trendu, który zaczął się wcześniej. Zasługą tego rządu jest zdiagnozowanie problemów społecznych. "500+ to niewątpliwie instrument, który ogranicza biedę. Myśmy przecież to wiedzieli – że bieda jest przede wszystkim w rodzinach wielodzietnych. Zasługą Morawieckiego i jego poprzednika Piotra Szałamachy jest też, że nie pozwolili rozwalić finansów publicznych Przy 500+, przy obniżeniu wieku emerytalnego nie mieli nic do gadania, ale w innych sprawach się obronili." Mateusz Morawiecki rozłożył w czasie podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nie wsparł frankowiczów. Miał świadomość, że wyłożyłaby się gospodarka, a nie banki. "Ale są i minusy. Minusem jest to, że cały program Morawieckiego jest jakby obok rzeczywistości. Miał on przecież polegać na zwiększeniu skłonności do inwestowania i oszczędzania. I zmniejszenia roli kapitału zagranicznego. Ale jeżeli chce się więcej zainwestować, to trzeba mieć oszczędności krajowe albo zagraniczne. Krajowych nie ma, bo pieniądz idzie na konsumpcję." Zagranicznych nie chcemy. Napływ kapitału zagranicznego zresztą w ub. roku spadł. Wprawdzie nie rosną podatki, lecz do inwestowania zniechęcają niepewności prawne. No i te kary za oszustwa vatowskie. 25 lat więzienia i konfiskata majątku! W polonizacji banków nie ma nic złego. Tyle że to raczej nacjonalizacja. Obsadzanie stanowisk partyjnymi ludźmi, nieprzestrzeganie reguł korporacyjnych. Ponieważ polska gospodarka nie wytrzymałaby zerwania z Europą, pora przymierzyć się do euro. Pierwsi na euro zyskają pracownicy. Bo najpierw wzrosną place. Tymczasem euro mniej boją się przedsiębiorcy. Na krótką metę byłoby dla nich korzystne. Łatwiej by sprzedawali i inwestowali za granicą.

"Newsweek" nr 7

Barbara Engelking, zajmująca się badaniami nad zagładą Żydów, w wywiadzie Aleksandry Pawlickiej "Co naprawdę o sobie wiemy", próbuje ocenić, jak głęboko w Polakach jest zakorzeniony antysemityzm.

Martwi ją budowanie świadomości narodowej na poziomie dziecięcego świata, w którym Polacy stanowią emanację dobra, są wyłącznie niewinnymi ofiarami. Wszak gdyby nie Polacy donoszący na Polaków ukrywających Żydów, nie musieliby oni ginąć. A takich Polaków zginęło około tysiąca. W przypadku dobrze pojętej solidarności wokół ukrywania Żydów, pewnie więcej osób byłoby skłonnych im pomagać. Historia powróciła za sprawą zapisów ustawy o IPN. Niby to dobra, acz pokrętna, wola rządzących, lecz grożenie więzieniem świadczy jedynie o ich arogancji. "Często się zastanawiam, czy są to ludzie o niskim poziomie świadomości i wiedzy historycznej, ignoranci, czy też raczej cynicy i manipulatorzy, którzy wiedzą, jak było, jaka była skala szmalcownictwa, donosicielstwa, jak bezkarne było zamordowanie Żyda w czasie wojny – a mimo to opowiadają publicznie bzdury w imię prowadzonej gry politycznej." Psycholożka i socjolożka nie może jednocześnie oprzeć się wrażeniu, że ustawa została napisana przeciwko jednemu człowiekowi. "Jankowi Grosowi. To on jest – jak można się domyślać – celem prokuratorów. Jestem pełna podziwu dla niego – jak wielkich rzeczy dokonał, że cała Rzeczpospolita musi zmieniać system prawny, aby okiełznać jedną osobę? Czy nie świadczy to o tym, jak jednostka może być silna, a państwo słabe? /.../ Przedwojenna endecja zdołała przekonać Polaków, że Żydzi nie są naszymi braćmi. Grunt pod Jedwabne i dziesiątki innych pogromów w polskich miastach i miasteczkach w 1941 r., został przygotowany właśnie wtedy. Z kolei po wojnie nie opadł jeszcze pył, a już mieliśmy w 1946 r., serię pogromów. Potem był Marzec`68. Nie potrafimy wyciągać wniosków. Wszystko się powtarza: język wykluczenia i naznaczenia, także niektóre obleśne twarze są podobne do tych marcowych. Holocaust – jak każde ludobójstwo – zaczął się przecież od słów. Jesteśmy być może świadkami narodzin kolejnego faszyzmu." Ten sposób myślenia ma szanse zmanipulować społeczeństwo. Widocznie antysemityzm jest w Polakach głęboko zakorzeniony. Na dodatek Kościół kat. zapomniał, że piąte przykazanie "nie zabijaj" odnosi się także do Żyda. Już w sprawie uchodźców wyparł się fundamentów wiary, którą głosi. Choć nie brakuje pozytywnych przykładów. W Brańsku na przykład podczas okupacji proboszcz apelował o pomaganie Żydom i tam pomagano więcej niż gdzie indziej. Przypominanie tego, do czego może prowadzić nienawiść, mogłoby być punktem zwrotnym w społecznych przemocowych zachowaniach.

"Gazeta Wyborcza" nr 27

"Jak zatrzymać pielęgniarki w szpitalach" – podpowiada Anita Karnowska. Opisuje rewolucje w służbie zdrowia, na którą zdecydowała się m.in. Szwajcaria. Tam pielęgniarki pracowały podobnie jak w Polsce.

"Miały wiele obowiązków, a odpowiedzialność za pacjenta była rozproszona między cały personel. Autorzy reformy zdecydowali, by tę rozproszoną odpowiedzialność skupić w rękach jednej osoby. /.../ Pielęgniarki umieszczono więc w centrum systemu /.../ jako odpowiedzialne za planowanie i koordynację opieki medycznej nad pacjentem, zarządzanie pracą personelu medycznego na oddziale (np. fizjoterapeutów, radiologów, dietetyków, psychologów, pomocy, stażystów itd.). Pielęgniarka przydziela im zadania, wypełnia dokumentację medyczną pacjenta, pomaga również zorganizować dalszą opiekę, jeśli po wyjściu ze szpitala ten nadal jej potrzebuje. Ma ściśle określoną liczbę pacjentów, którymi zajmuje się podczas dyżuru – to od sześciu do ośmiu osób w dzień i do dziesięciu na nocnej zmianie. Na oddziale, gdzie przebywa 20 – 30 pacjentów, pracuje – zmianowo – ok. 25 pielęgniarek. Ich prace koordynuje główna pielęgniarka (odpowiednik pielęgniarki oddziałowej), jest też osobne stanowisko dla osoby czuwającej nad rozwojem kompetencji zespołu pielęgniarskiego /.../." Oddział zatrudnia ponadto stażystów i studentów pielęgniarstwa. Personel pracuje 42 godziny w tygodniu. Ewentualne dyżury są odbierane w najbliższym możliwym terminie. Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta prawo pozwala na pracę w jednym miejscu. Pierwszym źródłem informacji dla rodziny jest właśnie pielęgniarka. To ona kontaktuje się z lekarzami w sprawie konsultacji. Obchód jest jedynym momentem, kiedy lekarz jest obecny w oddziale. Przejmowanie przez pielęgniarki niektórych zadań od lekarzy zdarza się w Europie coraz częściej. Pilotaż przeprowadzili Holendrzy i system zaczął obowiązywać. Podobne doświadczenia mają też Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia. Ba, szwedzkie pielęgniarki mogą być ordynatorami oddziałów, samodzielnie znieczulają pacjentów, a lekarz anestezjolog jest tylko konsultantem stanowisk operacyjnych. Stawiając na pielęgniarki szpital oszczędza; pojawiają się pieniądze na wzrost wynagrodzeń. Zmiana na pewno wymagałaby w Polsce przeorganizowania systemu kształcenia. By zawód łączył wiedzę medyczną i menedżerską." Pokolenie, które dziś wchodzi na rynek, nie chce pracy dla samej pracy. Młody człowiek szuka wyzwań, nie samych poleceń. Zależy mu, by mieć wpływ na to, czym się zajmuje." I zawód pielęgniarki powinien stwarzać takie możliwości. Szwajcarom reforma się powiodła, bo wszyscy byli zainteresowani jej wprowadzeniem. Polskie pielęgniarki tylko między sobą rozmawiają o koordynowanej opiece. Problem powinien stać się istotny dla polityków. Tyle że zakończone właśnie prace nad strategią pielęgniarstwa w Polsce nie mają nic wspólnego z doświadczeniami innych krajów i nie zmienią wiele w sytuacji pielęgniarek oraz pacjentów.

"Polityka" nr 6

W publicznym rejestrze przestępców skazanych za pedofilię, opublikowanym przez ministra Zbigniewa Ziobrę, nie figuruje żaden duchowny. Tymczasem Artur Nowak, rozmówca Joanny Podgórskiej, wraz z żoną podjął próbę oceny skali zjawiska pedofilii w polskim Kościele kat. na podstawie danych innych aniżeli kościelne. Kościół bowiem skalę patologii minimalizuje. Inna rzecz, że poszczególne diecezje i zakony znają konkretne liczby. Ale to "Cicha noc" (tytuł wywiadu).

W Australii ocenia się, że problem dotyczy 7 proc. duchownych. W niektórych zgromadzeniach sięga jednak aż 40 proc. W USA mówi się o 5 proc. Według papieża Franciszka "trądem pedofilii" jest dotkniętych co najmniej 2 proc. księży. W Polsce zatem chodzi o ponad 600 duchownych. "Fundacja "Nie lękajcie się" udokumentowała ponad 200 takich przypadków, w tym ponad 50 duchownych skazanych prawomocnymi wyrokami. Na pewno jest to problem poważny, bo pedofil zazwyczaj nie wykorzystuje tylko jednej ofiary. W przestrzeni Kościoła sprzyja temu celibat." Jak zauważa autor, do patologii dochodzi już na poziomie seminariów. Molestowanie jest tam na porządku dziennym. "Sprzyja temu rozwiązywanie takich spraw według schematu – wylatuje ten, który się poskarżył, molestant zostaje księdzem. Seksualność otacza atmosfera tajemnicy, w którą uwikłani są przełożeni, szeregowi członkowie duchowieństwa, klerycy. Co znamienne, 80 proc. pokrzywdzonych przez księży pedofilów to chłopcy. W świeckim świecie proporcje są dokładnie odwrotne." Polskie prawo jest bardzo surowe dla pedofilów. W teorii. W praktyce tylko w innych krajach prokuratura bez pardonu wkracza do siedzib diecezji, robi przeszukania, rekwiruje dokumenty. W Polsce Kościół odmawia wydania kościelnych akt, zasłaniając się konkordatem. Tymczasem pomogłoby to w ustaleniu prawdy. W efekcie również wyroki wobec księży są niskie. "Za wieloletnie molestowanie kilkorga dzieci ksiądz dostaje dwa lata w zawieszeniu." Minister sprawiedliwości jest bardzo aktywny w wydawaniu rozmaitych wytycznych. A przydałyby się takie właśnie określające pragmatykę postępowania w przypadkach księży pedofilów. W Polsce, gdy podsądnym jest ksiądz, wymiar sprawiedliwości traktuje go z "pewną taką nieśmiałością". Toteż w przestrzeni Kościoła zbudowanie relacji jest proste. Sami rodzice mówią często, dziecku, by poszło do księdza rozwiązać problem. I dlatego potem ofiarom księża pedofila jest trudniej. Pokrzywdzeni przyznają się do tego dopiero w wieku około 40 lat. "Ze strony Kościoła też nie ma wyraźnej zachęty dla ofiar, by się zgłaszały. /.../ W 2014 r. Watykan pod presją ONZ podał dane, z których wynika, że w ciągu 10 lat ze stanu kapłańskiego usunięto 882 księży, innego rodzaju sankcje spotkały 2572 duchownych." W Polsce statystyki są tajne. Wiadomo jednak, że toczy się kilkanaście procesów o "odszkodowanie" czy "zadośćuczynienie". W kurii koszalińskiej ofiara otrzymała 200 tys. zł jako zwrot kosztów terapii. Kościół przewidywał widocznie, że sprawę przegra.

"Nie" nr 3

Narodowy Fundusz Zdrowia co roku opłaca opiekę stu tysięcy odchodzących pacjentów – informuje Bożena Dunat w tekście "Nie ma gdzie umrzeć".

90 proc. z nich umiera na nowotwór. Większość zatem potrzeb chorych jest zaspokajana. Tyle że 220 tysięcy terminalnie chorych ludzi jest zdana na siebie i rodzinę. W niektórych regionach jest wyjątkowo źle. Na przykład w województwie zachodniopomorskim. Na milion mieszkańców przypada 26 łóżek. 38 w łódzkim. A miejsc powinna być przynajmniej setka. Bo takie są standardy Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej sprzed siedmiu lat. W każdym regionie trzeba czekać w kolejce do hospicjum. W domowym w Łodzi nawet trzy miesiące. "Fundusz zakłada, że chorym z wyrokiem już nic nie potrzeba. Tymczasem zapewnienie godnego umierania jest porównywalne z kosztami pobytu na oddziałach intensywnej terapii. Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej niedofinansowanie sięga 50 proc. Branża siedzi w kieszeni sponsorów. Ludzi dobrej woli, którzy odpisują 1 proc. podatku, żeby inni umierali godnie. NFZ płaci średnio 200 zł za tzw. osobodzień. Tymczasem koszty utrzymania pacjenta wynoszą 400 zł /.../."Rządzące PiS obiecywało posprzątać ten bałagan. "Skończyło się na niewielkim podniesieniu stawek za utrzymanie łóżka w 2017 r."

"Gość Niedzielny" nr 5

"Zacznij modlić się o uzdrowienie!" – przekonuje ks. Zbigniew Niemirski. I powołuje się na przypadek parafianki, której po modlitwie w sanktuarium w Kałkowie – Godowie, ustąpił ból kręgosłupa.

O świadectwach uzdrowienia liderzy wspólnot mogą mówić długo. "Modlitwa o uzdrowienie w mocy Ducha Świętego to nie jest nic nowego. To żaden wymysł, ale powrót do ewangelicznych korzeni. Czytamy o tym w Ewangeliach, w pismach Nowego Testamentu i u ojców Kościoła. To nakaz, który zostawił Pan Jezus. Zbawiciel obiecał, że głoszeniu Ewangelii towarzyszyć będą znaki, a wśród nich uzdrowienia. I tak to się dzieje także dzisiaj /.../." Na specjalnie organizowanych warsztatach spotykają się ludzie dzielący się swoim doświadczeniem, pokazujący osobom świeckim, że są powołane do stawienia się w pierwszym rzędzie Kościoła. "W działaniach tych grup zdumiewa totalna wiara, która staje w poprzek ludzkim lękom i niepewnościom. – W wakacje ubiegłego roku podeszliśmy do młodych ludzi. Siedzieli, pili piwo. Zapytaliśmy ich, czy nie mają dolegliwości fizycznych, bo my wierzymy w Pana Jezusa i on ma moc dzisiaj uzdrowić. I to ich zaciekawiło. Zaczęliśmy się za nich modlić. I okazało się, że chłopak, który nie miał czucia w palcu od urodzenia, zaczął je mieć. /.../ To był haczyk, na który złowiliśmy ich dla Pana /.../"- opowiada lider jednej ze wspólnot. W modlitwie nie chodzi o magię, lecz o postawienie na uwielbienie Pana Jezusa, a potem zdanie się na Niego. Zawierzenie grzechów i jego skutków, a także chorób. Praktyka charyzmatycznej modlitwy o uzdrowienie niekoniecznie jest związana z Eucharystią. Można się modlić podczas adoracji Pana Jezusa. Byle nie zasłonić Go innymi modlitwami. Jeśli modlitwa odbywa się bez obecności Najświętszego Sakramentu, to z przywołaniem mocy Ducha Świętego. "Nie ma sztywnych reguł czy modlitw. Ważne jest, by odwołać się do kerygmatu, czyli do Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka. I to jest fundament modlitwy o uzdrowienie /.../". Ale jest w niej też coś więcej, bo przecież nie musi prowadzić do oczekiwanego skutku. Daje zrozumienie choroby i świadome poddanie się Bożej woli. Istnieją specjalne zasady modlitwy o uzdrowienie. 1. Skupienie się na Jezusie. 2. W czasie modlitwy trwa muzyka uwielbienia. 3. Jeśli to możliwe, trzeba modlić się w parach. 4. Samemu nikogo się nie uzdrawia, robi to Bóg. 5. Modlitewna posługa nie może być poradnictwem. 6. Lepsza godna zaufania posługa uzdrawiania, niż samotna modlitwa. 7. Nałożenie rąk ma być poprzedzone prośbą o pozwolenie. 8. Nie można obwiniać o cokolwiek osoby, za którą odbywa się modlitwa. 9. Nie wolno tworzyć wrażenia, że uzdrowienie nie nastąpiło z powodu małej wiary proszącego o nie.

wybrała /ewa/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ