Przedsiębiorczość w powiecie

W numerze

Przedsiębiorczość w powiecie

Lutowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, której mam przyjemność przewodniczyć, potwierdziło tezę, że rozwój przedsiębiorczości, jej efekty i potencjał w powiecie są na zadowalającym poziomie. Sfera biznesowa zanotowała wymierne rezultaty. Ale są sprawy społeczne wymagające głębszego spojrzenia.

Regionalna Izba Gospodarcza, działająca od 1994 r., zrzesza liczne podmioty gospodarcze z branż: metalowej, motoryzacyjnej, spożywczej, drzewnej, budowlanej i transportowej. Izba włącza się w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, a jest udziałowcem Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw (wsparcie techniczne) i Akademii Przedsiębiorczości (wsparcie merytoryczne). RIG zamierza powrócić do koncepcji zagospodarowania tarasu SIP, bowiem inkubator jest za mały, natomiast nowe obiekty są potrzebne jak woda na pustyni. Potrzebne do tego byłoby jednak wsparcie Gminy Starachowice. Do 2017 r. z inkubacji skorzystało 151 firm, dając zatrudnienie blisko 500 osobom. Szacuje się, że 80% firm z Inkubatora nadal funkcjonuje na rynku. Obecnie w SIP jest 42 podmioty z łącznym zatrudnieniem 134 osób.

Drugim "dzieckiem" RIG" jest Akademia Przedsiębiorczości specjalizująca się w doradztwie, szkoleniach, badaniach usług, czy też kształceniu zawodowym. AP, tylko w 2017 r., przeszkoliła i udzieliła usług doradczych 1124 osobom (ok. 50% z powiatu). Pozwoliło to na utworzenie 130 nowych firm przez osoby pozostające bez pracy. Pozyskała też ponad 10 milionów złotych dla rozwoju powiatu i ościennych aglomeracji. Równie imponujące są dokonania Agencji Rozwoju Regionalnego (ARR), której podmiotem tworzącym jest od 1992 r. miasto (majątek ARR wyceniany jest na ok. 80 mln zł). Agencja oferuje dotacje, pożyczki, poręczenia itp., a w minionym roku udzieliła wsparcia wartości 19,9 mln zł dla 441 podmiotów gospodarczych (głównie: usługi, handel i budownictwo). Największym wzięciem cieszyła się pomoc dla firm na start (160 podmiotów otrzymało dotacje na łączną kwotę 3,9 mln zł), z projektu "Pierwszy biznes..." pożyczki dostało 80 firm (ok. 5,9 mln zł), a dzięki wsparciu ARR powstało 392 miejsca pracy.

Powiatowy Urząd Pracy na aktywizację zatrudnienia wykorzystał 12,5 mln zł z Funduszu Pracy oraz z EFS. Uznanie budzi efektywność zatrudnienia, bo bezrobocie relatywnie spada, osiągając w 2017 r. najniższy w historii funkcjonowania urzędu poziom 9,1 %, co dało 6395 osób w rejestrach bezrobotnych. Na 2215 skierowania do pracy, 45% zostało zmarnowane, czyli przeszło tysiąc osób nie podjęło pracy. Podpisano rekordowo dużą ilość umów aktywizacyjnych, wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej i refundację stanowiska pracy otrzymało 294 osoby, na co PUP przeznaczył ok. 6,4 mln zł.

O SSE "Starachowice - perle lokalnej sfery okołobiznesowej przyjdzie podyskutować na lutowej (27 bm) sesji Rady Powiatu. Z uznaniem należy jednak przyjąć, iż w minionym roku zainwestowano w strefie 409,7 mln zł, tworząc 1128 miejsc pracy (w 2016 było to 151 mln zł dla 352 miejsc pracy). Plany też są ambitne. Jestem za nabyciem większościowego pakietu akcji Strefy przez Agencję Rozwoju Przemysłu (zarządza już strefami w Mielcu i Tarnobrzegu, które zanotowały najlepsze wyniki ekonomiczne). Trwają rozmowy z największym akcjonariuszem Strefy - InwestStarem (pakiet wyceniany na ok. 13 mln zł) i gdyby ARP przejęła SSE "Starachowice" perspektywy rozwojowe mogłyby być okazałe ( np. kupno gruntu z infrastrukturą, po czym wydzierżawienie przedsiębiorcy na kilkanaście lat).

Skoro jest tak dobrze w przedsiębiorczości, to dlaczego ludzi ubywa i szerzy się emigracja? Na koniec 2016 r. w powiecie starachowickim było bowiem 91,4 tys. mieszkańców (kiedyś ok. 100 tys.), a Starachowice skurczyły się do poniżej 50 tys. mieszkańców. Jedynie w latach 2014-2015 odpływ mieszkańców powiatu (migracje wewnętrzne liczone pobytem stałym) wyniósł 1658 osób. Jest więc potrzeba stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu i miasta z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. W tym "zrównoważonym haśle" znajduje się też lepsza jakość życia ludzi skumulowana z poprawą dostępności i jakością usług publicznych. A, przykładowo, brak dywersyfikacji leczenia chorób sercowo - naczyniowych i deficyt nowych mieszkań, nie mówiąc o "smogowej śmierci", z pewnością nie poprawiają jakości życia w aglomeracji starachowickiej. Potrzeba spójnych strategii działań z wieloma podmiotami prywatnymi i publicznymi, celem rozwiązywania bolączek trapiących lokalną rzeczywistość. Skoro cel nr 1 strategii powiatu opiera się na rozwoju gospodarczym, mam pewną propozycję, o czym w kolejnych artykułach, przedstawię ją również na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Paweł Lewkowicz

radny Rady Powiatu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ