Pomysły na Starachowice studentów z Politechniki Warszawskiej

Na okładce

Pomysły na Starachowice studentów z Politechniki Warszawskiej

Współpraca pomiędzy gminą i uczelnią realizowana jest od trzech lat, na mocy zawartego porozumienia, a pomysły warszawskich studentów już znalazły zastosowanie w miejskiej przestrzeni.

Po raz kolejny studenci Politechniki Warszawskiej opracowali projekty zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów problemowych miasta Starachowice, które zaprezentowali podczas seminarium, zorganizowanego w sali Olimpia Urzędu Miejskiego.

Uczestnikami seminarium byli studenci studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz z opiekunami: dr inż. arch. Agnieszką Cieślą oraz mgr inż. Andrzejem Szymonem Borkowskim.

Podczas spotkania studenci zaprezentowali projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych miasta Starachowice, są to; Dworzec Wschodni, Dworzec Zachodni, Centrum Manhattan, Zbiornik wodny Pasternik, ul. Hutniczna, teren Szlakowiska, Park Młynówka oraz Osiedle Michałów. Projekty opracowano w ramach przedmiotu "Komputerowe modele przestrzenne – zastosowanie w analizach i projektach". Przygotowano również prezentacje projektów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Starachowice opracowanych w ramach przedmiotu "Planowanie przestrzenne rozwoju miasta".

- Cieszę się, że po raz kolejny gościmy studentów Politechniki Warszawskiej w naszym mieście - mówi prezydent miasta Marek Materek. – Prace, które przygotowali, są ciekawe, niektóre elementy będzie można wkomponować w przygotowywane projekty rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Pomysły studentów z poprzednich seminariów już znalazły zastosowanie m.in. przy zagospodarowaniu placu przy ul. Na Szlakowisku oraz skweru i fontanny przy Szkole Podstawowej nr 9.

Spośród tegorocznych projektów studenckich zainteresowanie prezydenta wzbudziła wieża widokowa usytuowana przy zalewie Pasternik oraz sposób zagospodarowania Dworca Zachodniego PKP.

Współpraca z kreatywnymi studentami, jak zapowiedział prezydent, będzie kontynuowana.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ