Skarbowcy dla mikroprzedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia br. obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK przez mikroprzedsiębiorców, w siedzibie urzędu odbędą się dyżury informacyjne w następujących terminach:

- 19, 26 lutego 2018 r. (poniedziałki) w godz. 15.30 - 18.00 – Sala obsługi,

- 20, 21, 22, 23 lutego 2018 r. w godz. 15.30 – 18.00 – Sala obsługi.

Konsultacje telefoniczne z wyznaczonymi pracownikami urzędu odbywają się: codziennie w godzinach pracy pod nr telefonów 41 27 62 113 oraz 41 27 62 117. Dodatkowo 24 lutego br. (sobota) w godz. 9.00 -13.00 we wszystkich urzędach skarbowych w całej Polsce odbędą się dyżury informacyjne Skierowane są do mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających do 10 osób (i osiągających do 2 mln euro obrotów), składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym podatników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ