Aktywność potrzebna seniorom

Gmina Starachowice dostała 276 tys. zł na rozwój polityki senioralnej. To najwyższe dofinansowanie wśród gmin, które otrzymają wsparcie w naszym regionie.

Dzięki pozyskanym z rządowego programu "SENIOR+" środkom, stworzona będzie dodatkowa oferty dla osób starszych. 150 tys. zł przeznaczone zostanie na stworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Galerii Skałka,a126 tys. zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów, który też działa w Galerii Skałka.

- Polityka senioralna naszego miasta stawiana jest często jako wzór do naśladowania dla innych samorządów. Działają u nas: Centrum Seniora Manhattan, Dom Dziennego Pobytu dla seniorów, kawiarenka e-seniorek, Rada Seniorów. Seniorzy korzystają z wielu ulg i zniżek gwarantowanych w ramach programu Starachowicka Karta Seniora 60+ - wylicza z satysfakcją prezydent Marek Materek.

Ponad 1600 osób powyżej 65. roku życia, z 66 świętokrzyskich gmin skorzysta z programu Cyfrowy Senior, który od marca br. będzie realizować Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. ZHP pozyskało na ten cel ponad 4 miliony złotych z projektu unijnego Polska Cyfrowa. Rozpocznie się w marcu, a jego realizacja potrwa do końca lutego 2021 roku. W jego ramach harcerze będą współpracować z władzami gmin, które m.in. udostępnią pomieszczenia i ułatwią współpracę seniorów skupionych w klubach i UTW.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ