Dać obywatelom budżet

W numerze

Dać obywatelom budżet

Ostatnie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym dotknęły również tematu budżetu obywatelskiego. Ta forma konsultacji społecznych od nowej kadencji zyska umocowanie ustawowe, a w miastach na prawach powiatu stanie się obligatoryjna. Póki co, ostatni raz procedura zostanie przeprowadzona według lokalnych regulacji.

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych "Nasze Miasto" – jeden z aktywniejszych podmiotów, jeśli chodzi o budżet obywatelski – zaproponowało zmiany w stosunku do dotychczasowej formuły. W opublikowanym piśmie możemy znaleźć propozycję zmniejszenia liczby okręgów do 10 i dodania 1 dużego ogólnomiejskiego okręgu lub całkowitej rezygnacji z podziału na okręgi i wybrania do realizacji tych projektów, które uzyskałyby największą liczbę głosów w skali całego miasta. Miałoby to służyć lepszej efektywności wydatkowania środków pieniężnych przeznaczonych na budżet obywatelski.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że obecna formuła jest niedoskonała i ma różne bolączki. Szczególnie zawiedzeni są mieszkańcy, których spotykam np. na swoich dyżurach, ubolewający z powodu, iż ich zwycięska inwestycja nie jest realizowana i została przeniesiona na kolejny rok kalendarzowy. Takie przypadki rzeczywiście mają miejsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost kosztów wykonania przedsięwzięcia albo brak ofert w ogłaszanych przetargach. Prowadzenie prac budowlanych za kwotę 50 tysięcy złotych, w ramach panującej obecnie dobrej sytuacji gospodarczej, jest dla wielu firm nieopłacalne. Jeszcze pięć lat temu moglibyśmy liczyć na szeroką konkurencję i rywalizację cenową, dzięki której wybrane oferty były niższe od kosztów zakładanych w miejskim budżecie. W ten sposób generowane były dodatkowe oszczędności, które można było przeznaczać na inne zadania. W obecnej sytuacji bywa odwrotnie, a przedsiębiorstwa trzeba czasami prosić o zainteresowanie i złożenie oferty.

Wbrew niektórym opiniom, budżet obywatelski nie jest zbyt popularną formą konsultacji społecznych w Starachowicach. Dość powiedzieć, że w edycjach w latach 2015-2017 liczba głosujących mieszkańców spadła z 3128 do 1702 osób. Jeśli zamierzamy w sposób poważny wydawać ponad milion złotych z miejskiego budżetu poprzez konsultacje z mieszkańcami, to potrzebne są zmiany, które wzmocnią głos mieszkańców w decydowaniu o kierunku gminnych wydatków. Istnieje zatem kilka poważnych dylematów, z którymi należy się zmierzyć przed tegorocznym budżetem obywatelskim. Ważne, żeby szukając rozwiązań starych problemów, nie stworzyć nowych.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ