Zbiornik Lubianka czeka na remont

W numerze

Zbiornik Lubianka czeka na remont

Powiat stara się o pieniądze na wykonanie niezbędnych prac remontowych na zbiorniku Lubianka w Starachowicach. Jeszcze w ubiegłym roku wystąpił z wnioskiem do wojewody o zabezpieczenie środków w wysokości 1 mln 980 tys. zł. W tej chwili jest na etapie oczekiwania na uzyskanie pozwolenia wodno– prawnego z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Gminy, która realizuje projekt rewitalizacji, starosta starachowicki jeszcze w ubiegłym roku przekazał jej grunty pod zalewem Lubianka w Starachowicach. Skarb Państwa nadal jednak jest właścicielem terenu, na którym znajdują się urządzenia hydrotechniczne. Z uwagi na to, że są w kiepskim stanie technicznym, co potwierdzone zostało podczas kontroli Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, władze podjęły działania, aby te urządzenia wyremontować. Jeszcze w ubiegłym roku udało im się pozyskać pieniądze z budżetu państwa w wysokości 300 tys. zł na konserwację tego zbiornika w zakresie upustu dennego, zapory ziemnej i kanałów odpływowych. Zakres prac obejmował prace konserwacyjne zarówno na odpływie z upustu dennego do rzeki Lubianka, jak i na zaporze. Chodziło głównie o wykoszenie roślin, zarówno ze skarp, jak i z zapory, usuwanie krzewów porastających brzegi, zatorów z ziemi, rumoszu ze skarp oraz dna rzeki, rozbiórkę tamy bobrowej, ale też oczyszczenie ścieków odwadniających i studzienek drenarskich. Ważnym elementem tych prac było przygotowanie upustu dennego do spuszczenia wody i nadzór nad tym przedsięwzięciem. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obniżony został poziom wody o 1,5 m, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek zagrożeń do czasu wykonania kompleksowego remontu zbiornika.

- W roku ubiegłym wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewody o zabezpieczenie środków w wysokości 1 mln 980 tys. zł, ale na rok bieżący otrzymaliśmy jedynie 300 tys. zł. Pozwoli to tylko na przeprowadzenie niezbędnych prac. Ich kontynuacja uzależniona będzie od otrzymania kolejnych środków z budżetu państwa – podkreśla starosta.

- W tej chwili oczekujemy na pozwolenie wodno - prawne. Po uzyskaniu stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tej sprawie, będziemy wnioskować do wojewody o pozwolenie na remont zbiornika. Musimy uzbroić się jeszcze w cierpliwość – uprzedza starosta, bo – jak dodaje – prace konserwacyjne i remontowe jeszcze potrwają.

- Przedsięwzięcie jest bardzo kosztowne. Szacujemy, że całość będzie kosztować ponad 2 mln zł – mówi starosta D. Krępa.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ