Liczna grupa stypendystów

W starachowckich zawodówkach

 

Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosiła 13 lutego br. listę stypendystów, którzy otrzymają wsparcie ze "Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych". W roku szkolnym 2017/2018 wynosi ono 3800 złotych dla każdego.

Do oceny merytorycznej Komisja Stypendialna zakwalifikowała 528 wniosków, przyznała je 320 uczniom w Świętokrzyskiem, a 297 jest uczniami techników. Z naszego miasta stypendium otrzymało 22 uczniów: Aleksandra Białach, Weronika Błaszczykowska, Natalia Grądziel, Weronika Krawczyk, Paulina Lipczyńska, Katarzyna Łuczkiewicz, Diana Skrucha i Justyna Koprowska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" oraz: Bartosz Borek, Łukasz Ciepielewski, Piotr Bzymek, Eliza Gębusia, Grzegorz Głowacki, Daniel Gut, Łukasz Gut, Kamila Jarzębak, Norbert Kubik, Justyna Kusiak, Kamila Miernikiewicz, Izabela Rak, Sara Wójtowicz i Marcin Wróblewski z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

Najwięcej stypendystów pochodzi ze szkół : w Kielcach - 58, powiecie ostrowieckim - 52, kieleckim - 38, włoszczowskim- 29. Tyle samo stypendystów co Starachowice ma powiat staszowski (22).

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ