Starachowiczanin ma szansę

Konkurs na dyrektora WDK

W numerze

Starachowiczanin ma szansę

Konkurs na dyrektora WDK

 

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, wpłynęło pięć ofert. Wśród kandydatów jest starachowiczanin. 

O dyrektorskie stanowisko w kieleckim WDK ubiegają się: starachowiczanin Mirosław Gęborek - były, wieloletni dyrektor Gimnazjum nr 3 w naszym mieście, twórca zespołów Big Band i Juniors Band, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku wychowanie muzyczne, studiów podyplomowych z Zarządzania i Organizacji (1999 r.), Zarządzania Oświatą (2001 r.), Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009 r.) oraz Andrzej Paździerz - szef Centrum Kultury w Piekoszowie, Jarosław Machnicki, dotychczasowy dyrektor WDK, Adam Miernik z Radomia i Magdalena Piłat-Borcuch z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konkurs ma być rozstrzygnięty w marcu br. W komisji zasiadają przedstawiciele samorządu województwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związków zawodowych. Przy ocenie kandydatów, komisja będzie brała pod uwagę wykształcenie - wymagane są ukończone studia magisterskie, jak również staż pracy w instytucjach kultury. Nowy dyrektor - mamy nadzieję, że nasz kandydat - będzie rządził Wojewódzkim Domem Kultury przez trzy lata.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ