O przywilejach dla pracodawców

Dać pracę niepełnosprawnym i bezrobotnym

W numerze

O przywilejach dla pracodawców

Dać pracę niepełnosprawnym i bezrobotnym

 

O możliwościach i przywilejach pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne i bezrobotne, mówili przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Urzędu Pracy. 

- Jednym z ważnych aspektów pomocy osobom niepełnosprawnym jest ich zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa. Nie możemy tej pomocy realizować bez współpracy z pracodawcami - mówiła na spotkaniu w Starostwie (16 lutego br.) - starosta Danuta Krępa.

Udział w nim wzięli również: dyrektor oddziału PFRON w Kielcach, Andrzej Michalski, przedstawiciele PUP w Starachowicach, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesław Daszkowski oraz przedsiębiorcy z naszego powiatu.

Dyrektor świętokrzyskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił uwagą na fakt, że - mimo iż sytuacja na rynku pracy w Polsce się poprawia, osoby niepełnosprawne pracy nie mają.

- Na rynku brakuje rąk do pracy i prosimy, byście się zastanowili. Naszym zdaniem należy zaufać osobom niepełnosprawnym - apelował do przedsiębiorców dyrektor Michalski.

O korzyściach z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej i procedurach, wymaganych przy zatrudnianiu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, poinformowała natomiast Agnieszka Matałowska z PFRON. Poruszono również kwestię wymogów, jakie musi spełnić pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną i otrzymać dofinansowanie jej zatrudnienia. Dotyczą one braku zaległości w stosunku do PFRON czy też formy wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

O korzyściach płynących z zatrudniania osób bezrobotnych i bezrobotnych niepełnosprawnych, mówili również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. Są to m.in. dotacje na wyposażenie i doposażenie miejsc pracy, staże pozwalające nabyć umiejętności praktyczne w miejscu pracy, czy też prace interwencyjne związane z refundacją części kosztów wynagrodzenia.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ