Zmiany w 500+

Już od lipca

 

Od lipca br. będzie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. 

Od tego roku koordynację nad rządowym programem 500+ przejęły od urzędów marszałkowskich urzędy wojewódzkie. Oznacza to, że wnioski rodzin, których jeden z rodziców pracuje za granicą rozpatrywać będą urzędy wojewódzkie. Ze Starachowic na rozpatrzenie przez wojewodę oczekują aktualnie 84 takie wnioski, złożone w latach 2016-2018.

Beneficjentów programu czeka jeszcze jedna zmiana, która ma być ułatwieniem zarówno dla rodzin, jak i instytucji. Do tej pory wnioski można było składać od 1 sierpnia i to niezależnie od jego formy. W tym roku się to zmieni, bowiem w formie elektronicznej wniosek będzie można złożyć miesiąc wcześniej, czyli od lipca. Ma to pomóc w szybszej realizacji programu.

- Najczęściej zdarza się, że we wniosku nie jest wskazywane pierwsze dziecko, gdy składane są pieniądze na drugie i każde kolejne. Często osoby nie wskazują we wniosku także współmałżonka albo zapominają o numerach PESEL czy mylą dane teleadresowe. Jeśli wniosek elektroniczny złożony jest z błędami, to wzywamy taką osobę do uzupełnienia informacji i to wszystko wydłuża procedurę - zaznacza dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jolanta Grudnicka.

W Starachowicach na koniec 2017 roku pomocą w ramach programu 500+ objętych było 3093 rodziny, w tym 4432 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 23.348.456,38 złotych. Nie odnotowano przypadków cofnięcia świadczenia lub zmiany jego formy z gotówkowej na rzeczową, chociaż skargi się zdarzały.

- W minionym roku takich anonimów mieliśmy kilka. Osoby informowały nas, że konkretne rodziny źle wydatkują środki z programu. W każdym takim przypadku mamy obowiązek to sprawdzić i pracownicy to robią, ale nie zdarzyło się, żeby takie zgłoszenie się potwierdziło. W jednym z anonimów donoszono, że rodzina źle wydaje pieniądze z programu, bo... dzieci nie jedzą cukierków a mąż je brokuły - podaje przykład dyrektor starachowickiego MOPS.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ