"Świętokrzyska Victoria" dla Starachowic!

Na okładce

"Świętokrzyska Victoria" dla Starachowic!

Nagroda promuje najbardziej aktywne świętokrzyskie samorządy, przedsiębiorstwa i osoby, działające na rzecz swoich środowisk. W tym roku przyznano ją po raz 10. Wygraliśmy w kategorii "Samorządność".

"Świętokrzyska Victoria", to nagroda ustanowiona przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Najlepszych w jubileuszowej, X edycji uhonorowano 13 lutego na uroczystej gali w kieleckiej Filharmonii. Kapituła przyznała "Świętokrzyską Victorię" w kategorii "Samorządność" naszemu miastu, a nominowana było do niej również gmina Pawłów.

- Miasto i Gmina Starachowice z powodzeniem korzysta ze środków unijnych. W ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zagospodarowany zostanie teren Parku Miejskiego (wartość dofinansowania ponad 1 mln 600 tys. zł), realizowany jest projekt mający na celu poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice (dofinansowanie ponad 1 mln zł). Ze środków własnych udało się m.in. zrealizować wiele inwestycji drogowych, jak choćby przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta wraz z odwodnieniem, wymiana nawierzchni i oświetlenia. Gmina udziela wsparcia lokalnym przedsiębiorcom poprzez kampanie informacyjno-promocyjne. Samorząd wspiera także działania w sferze kultury (Szkółka Rzeźbiarska, Wakacje w mieście, Dni Starachowic, Kino Plenerowe), na rzecz ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych; usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie gminy). Podejmuje też liczne działania na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych, zakupiony został m.in. samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy, wprowadzono system teleopieki dla niepełnosprawnych, powołano Klub Olimpiad Specjalnych ARKA - ocenili członkowie kapituły.

Statuetkę osobiście odebrał prezydent Marek Materek w asyście zastępcy Ewy Skiby i Anety Nasternak, pełnomocnika ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim.

- W samorządowym życiu uczestniczę dopiero od 3 lat, dlatego Świętokrzyska Victoria jest dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. To nagroda dla wszystkich mieszkańców, którzy codziennie aktywnie zmieniają Starachowice, każdego dnia dokładają cegiełkę, żeby nasze miasto się rozwijało - powiedział prezydent Marek Materek.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ