Konsultacje w sprawie ograniczenia czasu sprzedaży alkoholu

W związku z podpisaniem przez prezydenta zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, planujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych, podczas których zapytamy starachowiczan, co sądzą na ten temat, zwłaszcza w kwestii ograniczenia czasu sprzedaży i liczby punktów sprzedających alkohol na terenie Starachowic.

Rada Miejska po wejściu w życie ustawy (30 dni po podpisaniu), w ciągu pół roku musi uregulować te kwestie w drodze uchwały. Konsultacje społeczne rozpoczną się więc 12 lutego i potrwają przez 3 tygodnie. W ramach konsultacji, na spotkania z mieszkańcami planujemy zaprosić przedstawicieli policji, Straży Miejskiej, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 r. w sali Olimpia o godz. 17.00 Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się poprzez wypełnienie ankiety internetowej, dostępnej również w wersji tradycyjnej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ