Nowoczesna lekcja biologii

SP w Jagodnem

Bez kategorii

Nowoczesna lekcja biologii

SP w Jagodnem

 

Na zajęcia z użyciem nowoczesnych materiałów i pomocy dydaktycznych został zaproszony wójt gminy, Mirosław Seweryn. 

To była pokazowa lekcja biologii dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem. Zaprezentowano na niej również pomoce dydaktyczne, otrzymane w ramach projektu "Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne".

Tematem lekcji była "Budowa i rola układu oddechowego", a prowadząca - Maria Bernatek poprowadziła ją z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczniowie prezentowali natomiast ćwiczenia interaktywne i korzystając z multimedialnego atlasu anatomicznego, filmów i gier edukacyjnych pogłębiali wiedzę.

W ubiegłym roku szkoła poszerzyła swoje zasoby materiałów dydaktycznych o laptopy, plansze, pangramy, magnetyczne figury geometryczne, liczydła, zestawy multimedialne z tablicami interaktywnymi, projektorami i wizualizerem, przyrządy do obserwacji (mikroskop, lornetki, lupy, kompasy oraz pomoce matematyczne), których łączna wartość wynosi 38.500 złotych. Nowe pomoce dydaktyczne z pewnością zaowocują wzrostem efektywności i atrakcyjności edukacji oraz zmobilizują uczniów do samodzielnej nauki.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ