Brudna, zawszona i zapluskwiona noclegownia

Komisja Rewizyjna rozpatrzy skargę na dyrektora MOPS

 

Były zastępca dyrektora MOPS w Starachowicach skarży na obecną kierownik jednostki. Radni zdecydowali, że Komisja Rewizyjna zajmie się sprawą. 

Krzysztof Dróżdż, obecnie kierownik noclegowni, pisze, że obecna szefowa MOPS, Jolanta Grudnicka nie zapewniła mu odpowiednich warunków do pracy, bo w budynku MOPS nie ma dla niego miejsca, a w noclegowni nie ma warunków do pracy z dokumentami, bowiem pomieszczenie jest "brudne, zawszone i zapluskwione".

Radny opozycji Sylwester Kwiecień uznał to za kolejny powód, by zastanowić się nad lokalizacją noclegowni i przytoczył niedawne wydarzenia, kiedy to jeden z podopiecznych nożem zaatakował drugiego. Padły też głosy, że noclegownia znajduje się na terenie obiektów sportowych, w pobliżu Krytej Pływalni i planowanych basenów letnich, a "to nie jest dobra reklama".

Prezydent Marek Materek i jego zastępca Jerzy Miśkiewicz, który bezpośrednio nadzoruje MOPS, stwierdzili, że problemy wskazane przez kierownika są wyolbrzymione i aż na taką skalę nie występują. Niemniej radni jednogłośnie (21 głosów za) opowiedzieli się za skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ