Polityczny układ krążenia?

W numerze

Polityczny układ krążenia?

Tematyka służby zdrowia poruszana jest niemal na każdej sesji Rady Powiatu. Opozycja często żąda natychmiastowych zmian, w tym personalnych związanych z dyrekcją szpitala, a rządząca większość przyjmuje uwagi z pokorą.

Sprawdzianem dobrych intencji opozycji będzie jej rola w ratowanie projektu „Doposażenie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowane chorobom układu krążenia”, na który zabrakło środków Urzędowi Marszałkowskiemu. Na styczniowej sesji pani starosta przypomniała, że w ramach konkursu RPOWŚ, szpital złożył projekt doposażenia oddziału kardiologicznego i pracowni hemodynamiki w niezbędny sprzęt (m.in. stację monitorowania pacjenta, echo-serce z aparatami stacjonarnymi i przenośnymi, bieżnię do prób wysiłkowych, zestaw do badań holterowskich, respirator, laryngoskop, resuscytator ręczny, wózek reanimacyjny i wózek oddziałowo-zabiegowy). Wartość projektu wynosi ok. 1,3 mln zł, szpital wnioskował o 1,1 mln zł z UE. Niestety, na liście wybranych projektów próżno szukać złożonego przez PZOZ w Starachowicach. Konkurs wygrał projekt szpitala wojewódzkiego z Kielc z dofinansowaniem 8,7 mln zł (wartość całkowita 10,2 mln zł), następnie ex aequo szpital w Sandomierzu z dofinansowaniem 1,8 mln zł (wartość 3,4 mln zł) oraz ZOZ w Końskich z dofinansowaniem niespełna 2,5 mln zł (wartość 4,5 mln zł).

Projektowi PZOZ w Starachowicach, mimo że spełniał kryteria dopuszczające i otrzymał minimum 60% punktów, zabrakło 1 punktu, a że w konkursie w ramach osi priorytetowej 7 ”Sprawne usługi publiczne” z działania 7.3 „Infrastruktura Zdrowotna i społeczna” pula wynosiła 13 mln zł, umieszczony został na liście rezerwowej. Zadeklarowałem pomoc w analizie oceny punktowej kryteriów merytorycznych i wsparcie w opracowanie protestu.

Poza wnioskowaniem o ponowne przeliczenie spornych kryteriów, dyrekcja PZOZ wnosi do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przesunięcie alokacji środków w dyspozycji RPOWŚ na lata 2014-2020, zgodnie z regulaminem konkursu. To bardzo trafne posunięcie taktyczne w proteście pozwalające dwutorowo (ocena kryteriów i zwiększenie alokacji pieniężnej w konkursie) walczyć o ponad 1,1 mln zł dofinansowania.

Szpital „walczy o użyteczną społecznie sprawę”, dlatego tak ważne jest współdziałanie wszystkich ponad politycznymi podziałami dla uzyskania od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania projektu szpitala.

Wnioskowałem, podobnie jak pani starosta, do opozycji w Radzie Powiatu o wystosowanie apelu do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, aby wspomóc starachowicką kardiologię i pracownię hemodynamiki. Wierzę głęboko, że powiatowa opozycja wzniesie się na wyżyny i dla dobra Szpitala zredaguje oświadczenie do pana marszałka o przyznanie dofinansowania na doposażenie PZOZ. Każdy środek mający pomóc naszemu szpitalowi jest bowiem niezwykle cenny.

Argumentów jest bez liku. Ze strategicznej analizy PZOZ za lata 2014-2016 wynika, że najwięcej hospitalizacji w szpitalu dotyczyło niewydolności serca (2321), zaćmy (2104), przewlekłych chorób niedokrwienia (1817) oraz chorób serca niedokładnie określonych (2085). Dodając do tego przyczyny zgonów, w których „królują” choroby układu krążenia (w 2014 r. umarło 535 pacjentów z powiatu starachowickiego), brak doposażenia oddziału kardiologicznego i pracowni hemodynamiki, prowadzić może do coraz drastyczniejszych skutków społecznych (jeszcze większej liczby zgonów), także do wydłużenia czasu oczekiwania na usługi kardiologiczne, mogąc obniżać jednocześnie ich jakość.

Wyjściem z kardiologicznego impasu w mieście jest dobra wola władz marszałkowskich, poprzez zwiększenie alokacji finansowej. Jedną uchwałą zarządu, można przesunąć niezbędny do doposażenia naszej kardiologii ponad milion złotych z ponad 600 mln zł będących w osi priorytetowej

RPOWŚ, w ramach której w jednym z działań (7.3) ogłoszono przedmiotowy konkurs.

Zły klimat wokół PAKS z wiodącą rolą powiatowej opozycji sprawił, że nie udało się utrzymać funkcjonowania Klinik Serca w Starachowicach (mnie argumenty o braku zakwalifikowania klinik do sieci szpitali nie przekonują). Może więc uda się wspólnie zabiegać o środki finansowe dla naszego szpitala? By znowu nie sprawdziły się słowa Ewangelisty Mateusza

(Mt 23): „Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą”.

Paweł Lewkowicz

radny Rady Powiatu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ