Trudny zawód: psycholog

Znani starachowiczanie

W numerze

Trudny zawód: psycholog

Znani starachowiczanie

 

Jest psychologiem, seksuologiem, ekspertem sądowym i superwizorem z ponad 30 - letnim doświadczeniem zawodowym, zarówno w praktyce psychologa klinicznego, jak i konsultacji dla firm. Po studiach rozpoczął pracę w Starachowicach i od tamtego czasu jego losy związane z naszym miastem. Zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Koroną. 

Pochodzi z Wielkopolski, psychoterapii medycznej uczył się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Psychoterapii, seksuologii w Instytucie Seksuologii w Warszawie i Krakowie. Psychologię studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest seksuologiem klinicznym. Posiada najwyższe kompetencje w swoim zawodzie – superwizora. Został wyróżniony dyplomem za wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od 1983 roku do grudnia 2017 roku wykonywał zawód zaufania publicznego sprawując funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach i Krakowie. Jako biegły sądowy uczestniczył w najgłośniejszych sprawach sądowych, a także w sprawach międzynarodowych związanych z handlem ludźmi. Uczelnie, doceniając jego eksperckie kompetencje, zapraszają go jako wykładowcę, który podczas wykładów dla studentów pokazuje praktyczne aspekty pracy psychologa i seksuologa sądowego. Po ponad 30 latach pracy w wyniku zmian w wymiarze sprawiedliwości, zrezygnował z funkcji biegłego.

Po zakończeniu studiów dostał ofertę pracy w starachowickim szpitalu.

- Wspólnie z żoną, która jest lekarzem, zdecydowaliśmy się zamieszkać w Starachowicach - opowiada Krzysztof Korona. - Od 1980 roku, kiedy tutaj zamieszkaliśmy do tej pory pracuję, przede wszystkim jako psycholog ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej psychoterapii medycznej i seksuologii. Zajmuję się leczeniem psychologicznym różnego rodzaju problemów emocjonalnych u pacjentów dorosłych, ale także u dzieci i młodzieży Z tego co wiem, to chyba nadal jestem w Starachowicach jedynym specjalistą z takim profilem zawodowych kompetencji. W Polsce rynek usług psychologicznych w dalszym ciągu jest nieuporządkowany. Obok profesjonalistów są pseudo psycholodzy, którzy na braku świadomości społecznej i koneksjach politycznych zarabiają całkiem niezłe pieniądze oferując usługi w zakresie pomocy psychologicznej, rozwoju osobowości, uczenia technik manipulacji, leczenia poprzez wspólne wywoływanie duchów czy zaklinanie rzeczywistości. Ofert tego typu praktyk „rzeźbiarzy dusz” w dalszym ciągu nie brakuje, niestety także w naszym regionie. Na sali rozpraw dowiaduję się, że można być np. seksuologiem po ukończeniu studiów filologicznych i zaocznej psychologii i opiniować w zakresie najpoważniejszych przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Krzysztof Korona pomaga pacjentom w różnych sytuacjach życiowych, nie tylko w problemach związanych ze zdrowiem seksualnym czy psychicznym W ramach prowadzonej przez siebie firmy zaangażowany jest w kreowanie nowego nurtu szkoleń dla przywódców biznesu i zarządów firm. To szkolenia z zakresu klinicznej psychologii biznesu, czyli profilaktyki zdrowia psychicznego i rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem. Współczesne czasy nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu. Ostrożne szacunki mówią o tym że około 8 milionów Polaków korzysta z pomocy psychologiczno - psychiatrycznej. Musimy pamiętać, że część z tych osób, to także szefowie firm lub pracownicy na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. To dane z 2017 roku opublikowane na łamach Gazety Wyborczej.

Odpowiedzialne firmy doskonale wiedzą, że dbanie o kondycję emocjonalną pracownika menadżera jest podstawową strategią zabezpieczenia biznesu. Dlatego także liderzy biznesu przychodzą do niego, by czerpać z jego 37-letnich doświadczeń zawodowych wiedzę pomagającą w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpiecznym budowaniem relacji biznesowych. Łączenie wiedzy klinicznej z biznesem zaczęło się już w latach transformacji gospodarczej. I to właśnie Krzysztof Korona jest prekursorem szkoleń z zakresu psychologii biznesu. Jest również jednym z twórców nowatorskiego ogólnopolskiego projektu "Etyka w biznesie", realizowanego w latach 90 - tych we współpracy z Krajowa Izbą Gospodarczą. Projekt ten nadal jest realizowany w formule konkursu „Przedsiębiorstwo fair play”.

Narzędzia używane w psychologii zmieniają się tak, jak zmienia się rzeczywistość wokół nas. Pan Krzysztof przyznaje, że obecnie inaczej wyglądają terapie psychologiczne, używa się innych narzędzi diagnostycznych niż te, które oferowano w latach 80-tych XX wieku. Dziś test plam atramentowych, testy rysunków drzewa rodziny czyli tzw. testy projekcyjne na sali rozpraw, traktowane są podobnie jak wróżenie z fusów.

- Zacznijmy od tego, że chyba pierwszym moim sukcesem w 1980 roku było przekonanie ówczesnego dyrektora szpitala, doktora Zygmunta Religi i doktora Zdzisława Życińskiego do idei zatrudnienia psychologa w szpitalu. Jako młody człowiek, tuż po studiach, musiałem przeprowadzić trudne rozmowy związane z przekonaniem lekarzy, że diagnoza i terapia psychologiczna są istotnym elementem wspierającym proces leczenia nie tylko pacjentów z diagnozą choroby psychicznej.

Problem polegał na tym, że - jak mówi Krzysztof Korona - wtedy ówcześni lekarze nie do końca wiedzieli, kim jest psycholog kliniczny i czym ma się zajmować w pracy z pacjentem. Do tej pory, w swoich domowych archiwach pan Krzysztof przechowuje kserokopię pisma do ówczesnych dyrektorów szpitala, które było odpowiedzią na pytanie szefów lecznicy: kim jest psycholog kliniczny, czym różni się psychologia kliniczna od innych obszarów psychologii, jakie korzyści z diagnozy klinicznej i terapii psychologicznej będą mieli zarówno pacjenci, jak i lekarze starachowickiej lecznicy

- Studia na uniwersytecie w Poznaniu, na którym prowadziłem później zajęcia jako wykładowca, dały mi przygotowanie do bezpośredniej pracy z pacjentem, bo nauczyły mnie psychologii powiązanej z chorobą. W tych latach Uniwersytet był jedną z pierwszych placówek, która zajmowała się kształceniem psychologów zainteresowanych pracą w placówkach służby zdrowia.

Pierwszy etap pracy w szpitalu Krzysztof Korona poświęcił na zorganizowanie gabinetu psychologicznego i zgromadzenie narzędzi do diagnozy klinicznej. Kolejny, to inwestycja we własne szkolenia specjalistyczne, rozwijające umiejętności w posługiwaniu się metodami obserwacji psychologicznej i wywiadu klinicznego. Krzysztof Korona zaczął odbywać staże w renomowanych polskich klinikach psychiatrycznych Akademii Medycznej Krakowie i w Warszawie.

- Na stażach w klinikach dowiedziałem się więcej niż przez lata studiów. Wtedy tez uświadomiłem sobie, że rolą psychologa nie jest wyłącznie robienie testów i wsparcie lekarzy w procesie diagnozy. Samo rozpoznanie nerwicy i podawanie leków uspokajających nie spowoduje jej wyleczenia. Podobnie jak przy pomocy podawania samych leków nie uda się usunąć innych objawów złego samopoczucia psychicznego. Z pacjentem trzeba prowadzić odpowiednie rozmowy, ale inne niż te, które związane są ze sporządzeniem wywiadu. Psycholog ma pacjentowi dostarczyć wiedzy, która pozwala mu zredukować lęk, napięcie, usunąć objawy zaburzeń nerwicowych, zakłócających także sferę życia seksualnego lub pomóc w zmianie niepożądanych zachowań spowodowanych np. nieprawidłowym charakterem czyli zaburzeniami osobowości. Standardy współczesnego leczenia zaburzeń psychicznych to dogłębna diagnostyka somatyczna, ustalenie rozpoznania i ustalenie leczenia także obejmującego psychoterapię medyczną, czyli taką rozmowę która ma za zadanie zmienić procesy myślenia, przeżywania i zachowania. Niestety psychoterapia nie zawsze jest skuteczna i nie każdemu jest w stanie pomóc.

Krzysztof Korona w starachowickim szpitalu miał kontakt z pacjentami cierpiącymi na różne choroby. Konsultował i prowadził psychoterapię na oddziałach: internistycznym, neurologicznym czy ginekologicznym. Także pacjentów z chorobami serca i diagnozą raka. Pracował również w Poradni Zdrowia Psychicznego i przez kilka lat był kierownikiem Poradni Uzależnień.

- Wątek neurologiczny jest bardzo ważny w doświadczeniach zawodowych psychologa. Neurolodzy, na czele z doktorem Piotrem Adamczakiem, doktorem Andrzejem Chojnackim i innymi specjalistami, nauczyli mnie szacunku do mózgu. Na oddziale neurologicznym poznawałem pacjentów, których zaburzone zachowanie nie było efektem nieudanego życia zawodowego czy też niewłaściwych relacji z rodzicami, tylko efektem uszkodzeniem tkanki mózgowej. Psycholog kliniczny, w odróżnieniu od psychologów nie posiadających tej specjalizacji, ma wiedzę pozwalającą mu na rozumienie roli skomplikowanego podłoża biologicznego sterującego reakcjami organizmu. To dlatego prowadząc psychoterapię opiera się na wiedzy medycznej a nie filozoficznej czy szkoleniach z komunikacji!

Pan Krzysztof przyznaje, że 37 - letnie doświadczenie zawodowe, które posiada, m.in. jako biegły sądowy, nauczyło go, że usługi psychologiczne oferowane przez różnych psychologów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, poradniach w szkołach czy gabinetach psychologicznych, od strony skuteczności i bezpieczeństwa dla pacjenta najlepiej weryfikuje kodeks karny, a nie posiadane przez psychologa certyfikaty z ukończonych szkoleń. Współczesna psychologia akademicka przechodzi burzliwy okres przemian, w których musi sobie poradzić z zarzutami mitologizowania wiedzy psychologicznej, kierowanymi chociażby przez takie publikacje naukowe jak „50 mitów popularnej psychologii”, czy publikacje dr Tomasz Witkowskiego pt „Zakazana psychologia”.

- W Starachowicach od zawsze kreowałem i nadal kreuję wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczna zgodną ze standardami, jakie znam z największych ośrodków akademickich w Polsce. Od 1986 roku podjąłem współpracę z Katedrą Psychoterapii na UJ w Krakowie w zakresie uczenia się hipnozy medycznej i medycznej psychoterapii pod kierunkiem prof. Juliana Aleksandrowicza. Tajniki leczenia psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży zgłębiałem podczas staży na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży u prof. Orwid. Leczenia zaburzeń seksualnych uczyłem się w Instytucie Seksuologii w Warszawie u profesora Imielińskiego. Wśród moich nauczycieli superwizorów są znani powszechnie profesorowie wyższych uczelni i pracownicy klinik. Psychologia to wiedza oparta na naukowych faktach. To dlatego dziś pod znakiem zapytania stawiane są konsekwencje modnych kiedyś terapii psychoanalitycznych i psychodynamicznych, bazujących na odzyskiwaniu wspomnień czy terapii uzależnień nakierowanych na całkowitą abstynencję. Znaki zapytania stawiane są także pod niektórymi modnymi diagnozami takimi jak chociażby ADHD, czy odnoszącymi się do zaburzeń w sferze seksualnej. Dziś na transseksualistów nie patrzy się jak na ludzi, którzy są dziwakami, widzi się w nich pacjentów cierpiących tak samo, jak osoby chorujące na choroby somatyczne.

- Przekształcenia w służbie zdrowia, wprowadzenie kas chorych rozbudziło moje nadzieje na uruchomienie w Starachowicach ośrodka psychoterapii dzieci i młodzieży prowadzonego we współpracy z Kliniką UJ w Krakowie, którą kierowała profesor Orwid. Do dzisiaj posiadam dokument skierowany do dyrekcji szpitala w Starachowicach, z deklaracją pani Profesor zainteresowaną realizacją takiego projektu. Pod ten między innymi projekt, udało mi się zorganizować dar dla szpitala w Starachowicach od jednej z sieci zajmującej się produkcją mebli. Niestety, skończyło się tylko na umeblowaniu pomieszczeń. Rozmowy związane z kwestiami finansowania takiego projektu ze środków szpitala zakończyły się niepowodzeniem.



W 2000 roku Krzysztof Korona odszedł z pracy ze szpitala. Zajął się rozwojem swojej własnej firmy, czyli Prywatnego Gabinetu Psychologicznego, gdzie przyjmował i nadal przyjmuje pacjentów ze Starachowic. Zajmuje się też sprzedażą zdobytej wiedzy psychologicznej dla biznesu.

- Tak zakończył się etap mojej pracy w gabinecie przy ulicy Mickiewicza, a rozpoczęła się praca w gabinecie, w miejscu, w którym rozmawiamy (Hotel Senator - przyp. red.). Tu spotykam się zarówno z ludźmi szkolącymi się z zakresu komunikacji w biznesie, jak i tymi, którzy przychodzą ze swoimi cierpieniami .

Psycholog mówi wprost, że jest mu bardzo trudno odmawiać wizyt biednym pacjentom, którzy proszą o bezpłatną pomoc. Mimo wielu prób, kolejne władze Starachowic nie były zainteresowane sfinansowaniem pomocy psychologicznej dla mieszkańców, których nie stać na korzystanie z płatnych porad.

- Jest mi przykro, że muszę odmawiać tym, którzy proszą o bezpłatną wizytę. Prawa ekonomii i szacunku do własnej firmy są niestety niebłagalne. Jeżeli nowy dyrektor szpitala będzie zainteresowany wsparciem pacjentów w wiedzę z zakresu medycznej psychoterapii i klinicznej psychologii, chętnie wrócę do współpracy z lecznicą.



Krzysztof Korona mówi że współczesna psychologia i psychoterapia to także nowoczesne narzędzia wsparcia uwzględniające cyfrową komunikacje. Zdobyta przez niego wiedza z mediów z komunikacji zaowocowała wymyśleniem pierwszej medycznej telewizji na świecie, której jest pomysłodawcą i która powstała we współpracy z Grupą ITI. Projekt ten funkcjonował pod nazwą TVN Med i skierowany był do lekarzy. Dzięki akredytacji Naczelnej Izby Lekarskiej, umożliwiał lekarzom zbieranie punktów edukacyjnych i realizację obowiązku doskonalenia zawodowego. Obecnie, kanał działa w Internecie.

- Niekoniecznie trzeba się spotykać z pacjentem twarzą w twarz. Można prowadzić edukację psychologiczną, profilaktykę zdrowia psychicznego, zmiany zachowań i wsparcie dla pacjentów korzystając z innowacyjnych rozwiązań telemedycznych.



Wątek medialny w życiu Krzysztofa Korony to nie tylko TVN Med, ale również współpraca z Telewizją TVN i Polsat przy programach wymagającej stałej współpracy i opieki psychologicznej.

- W 1999 roku zadzwonił do mnie Jacek Santorski i zapytał, czy byłbym zainteresowany prowadzeniem różnego rodzaju wsparcia psychologicznego i stworzenia koncepcji zabezpieczeń psychologicznych przy produkcjach programów telewizyjnych.

Pan Krzysztof zajął się psychologią mediów, został „media psychology consultant” (konsultant psychologiczny w mediach - przyp. red.).

- Tam, gdzie pojawiają się gwiazdy show biznesu, gdzie pojawiają się ludzie o tzw. osobowości artystycznej, psycholog kliniczny widzi często także określone diagnozy psychiatryczne. To był nowy etap moich doświadczeń zawodowych. Przez pryzmat przyglądania się ludziom z „zaburzeniami artystycznymi” patrzyłem, jak za pomocą szklanego ekranu buduje się zainteresowanie tym, co ci ludzie pokazują na ekranie. Tak nakręca się biznes, oparty o - brzydko mówiąc - eksploatację naturszczyków, czyli ludzi, którzy nie są po szkołach aktorskich. Dla stacji telewizyjnej są najtańszym produktem do przetworzenia w np. serial telewizyjny czy program typu reality show

Przy programach telewizyjnych, gdzie emocje są na porządku dziennym, Krzysztof Korona pracował od 1999 do 2006 roku. Po tym czasie uznał, że ten etap należy zamknąć.



- Funkcjonowanie, jako biegły sądowy nauczyło mnie odpowiedzialności za losy człowieka stojącego w roli oskarżonego za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Im więcej rozpraw, im więcej przeczytanych akt sadowych, tym więcej wątpliwości w udzielaniu jednoznacznych odpowiedzi na pytania wymiaru sprawiedliwości - stwierdza.

Krzysztof Korona nie jest już biegłym, po ponad 30 latach pracy, w związku ze zmianami w sądownictwie, zrezygnował z tej funkcji i zajmuje się swoimi projektami i prywatną praktyką.

- Kiedy siada się przed osobą, którą trzeba zdiagnozować, nad aktami, z którymi trzeba się zapoznać, to wtedy zabawa się kończy. Nie ma miejsca na pomyłkę. Jestem bardzo zatroskany, gdy spotykam się na sali rozpraw z biegłymi, którzy tytułują się specjalistami od opiniowania w sprawach molestowania seksualnego, choć według mnie nie mają do tego żadnych kompetencji. Czym innym jest tzw. doświadczenie życiowe, na które powołuje się ekspert sądowy, a czym innym kompetencje specjalisty mającego stosowne wykształcenie. Teoretycznie na seksie powinni znać się wszyscy, ale tam gdzie ma zapaść wyrok, opiniowanie w oparciu o własne doświadczenia i poglądy na temat życia seksualnego budzi moje wątpliwości .

Seksuolog sądowy, szukając odpowiedzi na pytanie, jakie były motywy zachowania oskarżonego, musi stwierdzić, czy zachowanie to było podyktowane chorobą czy też nie.

- Od rozpoznawania choroby jest zespół biegłych psychiatrów, psychologów czy seksuologów, a nie biegłych o kompetencjach nauczyciela, który po przeczytaniu kilku książek o seksie na podstawie przeczytania akt doszedł do wniosku, że ten pan jest pedofilem i należy go wsadzić do więzienia, a nie do szpitala psychiatrycznego. Czyn przestępczy popełniają zarówno osoby zdrowe psychiczne, jak również chorzy psychiczni. Tylko wiedza specjalistyczna i doświadczenie zawodowe pozwala na odróżnienie jednych od drugich.

Trzeba mieć szacunek do człowieka i szacunek do materiału dowodowego. Choroby nie rozpoznaje się poprzez badanie akt sadowych i znajomość kodeksu karnego, a poprzez badanie człowieka. Tutaj nie ma miejsca na pomyłkę



- Psychologia kliniczna zajmuje się analizowaniem zachowania człowieka przez pryzmat czterech czynników - mówi Krzysztof Korona.

Pierwszym czynnikiem jest czynnik biologiczny, a więc stan naszego organizmu, przede wszystkim kondycja narządu jakim jest mózg. Drugim, czynnik endogenny, czyli wynikający z genetyki, co dziedziczymy w genach, a trzeci, to ten rodzinny, jak byliśmy wychowani, czy mamy za sobą przeżycia, które mogły na nas wpłynąć. Czwarty czynnik nosi nazwę socjalnego.

Nowoczesny terapeuta to ten, który, siadając do spotkania i rozmowy z pacjentem czy też rodzicem dziecka, posiada wiedzę o każdym z tych czynników i roli jaką pełni w obrazie zaburzeń. Potrafi przy pomocy obserwacji psychologicznej i wywiadu psychologicznego rozpoznać objawy zaburzeń i postawić hipotezy, które mogą wyjaśniać przyczyny tych objawów

- To wszystko psychoterapeuta musi widzieć, zanim zacznie układać ludziom w głowie. W przeciwnym wypadku szkody wyrządzone przez pogawędki z psychologiem mogą być nieodwracalne, a jak podkreśla Witkowski w swoich badaniach, prowadzić w niektórych przypadkach do samobójstwa pacjenta - nie kryje K. Korona.

Psychologia, psychoterapeuci kiedyś a dziś? Krzysztof Korona mówi, że on cały czas się uczy, bo psychologia i narzędzie terapeutyczne się zmieniają. A poza tym, z psychologiem jest tak, jak w tym powiedzeniu z winem. Im starszy, tym... mądrzejszy. Mądrzejszy zdobywanym doświadczeniem i ostrożniejszy w stosowaniu modnych psychoterapii.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ