McDonald`s w Starachowicach!

Część targowiska sprzedana! Radny Andrejas rezygnuje!

W numerze

McDonald`s w Starachowicach!

Część targowiska sprzedana! Radny Andrejas rezygnuje!

 

Na nic zdały się protesty starachowickich kupców przeciw zbyciu przez miasto części Targowiska. W miniony piątek teren oficjalnie został sprzedany. Powstanie tam restauracja McDonald`s. To już pewne. 

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (8 lutego) radni decydowali, na co przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży części terenu Miejskiej Targowicy choć, sesja odbyła się (sic!) na dzień przed terminem przetargu. Radni (10 „za”, 4 „przeciw”, 1 wstrzymujący się) uchwałę przyjęli, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zygmunt Andrejas (PiS) zapowiedział jej zaskarżenie do wojewody świętokrzyskiego. Kilkanaście dni temu apelował bowiem do prezydenta, aby wstrzymać procedurę przetargową na czas, gdy komisja rozpatrzy skargę kupców, ale prezydent odmówił, a względy prawne tej decyzji potwierdziła miejska jurystka. Przetarg nie został wstrzymany, co radny Adrejas uznał za wotum nieufności dla Komisji Rewizyjnej i zapowiedział złożenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

Dzień później plan prezydenta i większości radnych już oficjalnie wszedł w życie, bowiem część targowiska została sprzedana. Do przetargu zgłosił się tylko jeden podmiot i ostatecznie za kwotę 1 616 000 zł netto teren stał się własnością warszawskiej kancelarii adwokackiej. Nabywca nieco tajemniczy, ale już kilkadziesiąt minut później sieć McDonald`s wydała oficjalny komunikat, w którym potwierdziła, że ich restauracja powstanie w Starachowicach. Budowa potrwa około 4 miesiące, a nowy podmiot zatrudni około 40 osób.

Pieniądze ze sprzedaży części targowiska przeznaczone będą na: baseny letnie (950.000 zł), projekt i budowę ul. Fryderyka Lempe (419.900 zł), przebudowę ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska (100.000 zł) oraz na zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej (130.100 zł).

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ