Odsłonili tablicę bohaterskiemu żołnierzowi

Wielka Wieś

Wąchock

Odsłonili tablicę bohaterskiemu żołnierzowi

Wielka Wieś

 

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi nosząca im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej uczciła pamięć "Halnego" - Zdzisława Rachtana.

W czwartą rocznicę śmierci zasłużonego żołnierza, Honorowego Obywatela Wąchocka i Starachowic, odsłonięto 25 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi pamiątkową tablicę poświęconą Zdzisławowi Rachtanowi ps. "Halny". Mszę świętą w intencji żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" i I batalionu 2 pp Leg. AK "Nurta"odprawił o. Opat Eugeniusz Augustyn o. Cist i ks. katecheta o. Zachariasz o. Cist z klasztoru cystersów w Wąchocku.

Związki "Halnego" ze społecznością szkoły i życiorys przypomniała dyrektor placówki Bożena Wrona, wspominali bohatera również zaproszeni goście, a o. Opat Eugeniusz przypomniał wizyty Zdzisława Rachtana w wąchockim klasztorze i jego słowa,w których zakonników nazywał swoimi przyjaciółmi. Burmistrz Wąchocka Jarosław Samela też przywołał wielokrotne spotkania i rozmowy ze Zdzisławem Rachtanem, pierwszym Honorowym Obywatelem Wąchocka.

- Jeszcze jako dyrektor gimnazjum pamiętam go, jak mówił o patriotyzmie: "Jest patriotyzm wojny i patriotyzm pokoju. Dziś nie oczekujmy takich postaw jak podczas wojny. Wojna to straszna rzecz. Swoje umiłowanie Ojczyzny okazujmy codzienną pracą, nauką, dobrym wypełnianiem obowiązków". To był człowiek niezwykle skromny, charyzmatyczny i prawdziwy patriota - podkreślił burmistrz Jarosław Samela.

Obecny na uroczystości wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski podarował uczniom "Elementarz Młodego Patrioty", książeczkę wydaną przez Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Oficjalnego odsłonięcia tablicy zlokalizowanej na górnym holu szkoły dokonali: wicewojewoda Andrzej Bętkowski, Ryszard Patzer ze Środowiska "Ponury"- "Nurt", hm Anna Skibińska – wiceprezes Okręgu i burmistrz Jarosław Samela. Poświęcił ja natomiast o. Opat Eugeniusz.

Okolicznościowy program artystyczny z piosenkami i wierszami o tematyce partyzanckiej zaprezentowała 115 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Janka Bytnara w Wielkiej Wsi.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ