Parafianie współfinansują witraże

Opactwo Cystersów w Wąchocku!

Wąchock

Parafianie współfinansują witraże

Opactwo Cystersów w Wąchocku!

 

W wąchockim Opactwie trwa renowacja zabytkowych okien wraz z założeniem neoromańskich witraży. Ze względu na historyczność obiektu (1 połowa XIII wieku) i jego walory zabytkowe, prace są ściśle konsultowane i zatwierdzane przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Kielcach.

- Podjęliśmy się tego zadania, mając na uwadze nie tylko piękno tej romańskiej świątyni, ale też względy praktyczne; dzięki wymianie okien temperatura zimą będzie w kościele wyższa - informuje Opactwo.

Przeprowadzono już remont rozety – głównego i największego okna w ścianie szczytowej świątyni - oraz wymieniono okna w dwóch kaplicach: Serca Jezusowego i św. Anny.

- Chcielibyśmy jeszcze przeprowadzić remont „małej rozety” – nad kaplicą Krzyża Św, a następnie wymienić pozostałe okna w kościele. Kto chciałby dołączyć do fundatorów i być darczyńcą zabytkowego Opactwa, może to uczynić, do czego zachęcamy i o co prosimy. Ofiary pieniężne można składać na furcie klasztornej, w kancelarii i w zakrystii lub bezpośrednio wpłacać na konto Opactwa. Wąchocka wspólnota Cystersów modli się w intencji Dobrodziejów naszej świątyni i Opactwa. Niech dobry Bóg hojnie wynagrodzi wszelką życzliwość serca - czytamy na stronie Opactwa.

Datki można wpłacać na konto nr 42 1050 1432 1000 0005 0015 5569 ING Starachowice. W tytule wpłaty należy wpisać: NA WITRAŻE

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ