reklama

Kwalifikcja wojskowa rozpoczęta

Rozpoczęła się doroczna kwalifikacja wojskowa. Komisja w powiecie sprawdzi zdolność młodych mieszkańców do odbycia służby. Obowiązkowy pobór do wojska zakończył się w 2008 roku.

Kwalifikacja wojskowa 2018 obejmuje przede wszystkim 18-latków. Przed komisją staną mężczyźni urodzeni w 1999 roku, ale też urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej, mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich dostali kategorię B, a także kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borkowskiego 4. Potwierdzeniu zdolności do służb podlegają mieszkańcy Starachowic oraz gmin: Wąchock, Brody, Mirzec i Pawłów. O terminie zostaną powiadomieni, a za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej przed komisją grozi grzywna lub nawet kara więzienia

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ