Czytelniane "czwartki historyczne"

W numerze

Czytelniane "czwartki historyczne"

Nadzwyczaj interesujące spotkania organizuje MBP pod hasłem "Czwartki historyczne. Wykładowcą jest dr Krzysztof Gębura, historyk starożytności pochodzący z Krynek.

Wykłady wprowadzające w zamierzchłą historię zaczęły się od czasów starożytnych, aby podczas następnego spotkania poruszyć dzieje średniowiecza z powstającymi ośrodkami życia oraz siedzibami monarchów, magnatów i głów ważnych rodów oraz duchowieństwa. Dr Krzysztof Gębura nie zapominał o przedstawianiu warunków życia ówczesnej społeczności wiejskiej i miejskiej oraz postępu, jaki dokonywał się za sprawą edukacji lub migracji zamożnej części Polaków lub – jak byśmy dzisiaj powiedzieli - inwestowania obcego kapitału.

Na spotkaniu w Czytelni MBP z byłym wykładowcą na uczelniach w Lublinie, Siedlcach, Rzeszowie oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie przysłuchiwano się historii o drodze, jaką odbywali np. królowie udający się do miejsca szczególnego kultu, jakim było opactwo benedyktynów (obecnie oblatów) na Łysej Górze, do którego od Nowej Słupi król Jagiełło wspinał się na bosaka. Wystarczy wspomnieć, że za Jagiellonów Św. Krzyż uchodził za najważniejsze sanktuarium religijne w Królestwie. Siedmiokrotnie bywał tam Władysław Jagiełło, dziesięciokrotnie Kazimierz Jagiellończyk, sześciokrotnie Zygmunt Stary i trzykrotnie Zygmunt August. Na początku XII w. bywał w opactwie Zygmunt III Waza, który miał smykałkę do złotnictwa – tworzył piękne lichtarze oraz monstrancje. W drugiej połowie XVII w., tuż po złupieniu świątyni przez Szwedów, klasztor odwiedził Jan II Kazimierz Waza. Potop Szwedzki nie ominął świętokrzyskiego klasztoru, toteż przybył tam król Gustaw, który przyciągnął ze sobą swoich żołdaków...aż na trzy lata i przez ten czas rabowali i mordowali. W drodze na Wiedeń i po wiekopomnej bitwie dwukrotnie był w opactwie Jan III Sobieski. Wśród monarchów, którzy odwiedzili sanktuarium na Św. Krzyżu, była też królowa Bona.

Omawiając trasę przejazdu królewskiego orszaku, wykładowca nie szczędził wzmianek o ważnych wioskach, osadach lub miasteczkach. Przykładem niech będzie Pawłów (leżący na trakcie do opactwa) herbu Godziemba, o którym mówiono już w 1471 r., a jego właścicielem był Jan Skrzątka. Ale do opactwa jeździło się też traktem przez Lipie, Dziurów i wspomniany Pawłów. Chociaż Wąchock, Sandomierz i Św. Krzyż były świątyniami kamiennymi, to reszta była wzniesiona z drewna.

W 1777 roku pożar na Św. Krzyżu strawił wiele zabytków. Z pomocą pospieszyła morganatyczna żona Stanisława Augusta Poniatowskiego, córka wojewody płockiego - Elżbieta Grabowska. Dużo uwagi poświęcił wykładowca prawie wszystkim opatom wąchockim, z których każdy był doktorem teologii oraz znał najmniej cztery języki, gdy w koło byli sami analfabeci.

Aby zachęcić czytelników do bardzo interesujących wykładów, przytoczę jeszcze jeden rarytas dotyczący Szymona Starowolskiego, duchownego, który w pewnym okresie życia związany był z Wąchockiem. Chociaż urodzony w Starowoli (1588 r.) na Polesiu, jako syn bojara zapewne nie myślał o kilkuletnim pobycie w wąchockim klasztorze. W młodości studiował na Akademii Krakowskiej, po ukończeniu której otrzymał tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych, czyli posiadał umiejętności godne człowieka wolnego. Z Wąchockiem połączyły go wykłady, które odbywały się w klasztorze cystersów. Był także dworzaninem u kanclerza Jana Zamoyskiego, a także sekretarzem Jana Chodkiewicza, u boku którego odbył nawet wojaczkę z Tatarami. Po przyjęciu święceń kapłańskich, przebywał w Rzymie, a w połowie XVII w. został kanonikiem krakowskim. Podczas „potopu”, właśnie Szymon Starowolski (poeta, kaznodzieja i nauczyciel) był przewodnikiem szwedzkiego króla po katedrze wawelskiej, co zdołał utrwalić na płótnie mistrz Jan Matejko.

Krzysztof Gębura pochodzi z Krynek, gdzie ukończył podstawówkę, jest absolwentem starachowickiego II LO. Dobrze zaplanowany czas pozwolił mu na dodatkowa naukę w Państwowej Szkole Muzycznej – blachy. Duże zdolności wykazywał również w grze na instrumentach klawiszowych czego dowodem była odpowiedzialna funkcja organisty w kałkowskim sanktuarium. Muzyka potrzebna jest w życiu człowieka, lecz ważniejszy jest dobry zawód, stąd studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – filologia klasyczna, a także studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych. Wielkie podziękowania za nadzwyczaj interesujące wykłady. W imieniu dyrekcji MBP oraz dr. Krzysztofa Gębury serdecznie zapraszamy na historyczne czwartki.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ