Zieleń

W numerze

Zieleń

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda zarządzanie zielenią w dziewięciu miastach: Warszawie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Wrocławiu, Legnicy, Katowicach, Tarnowskich Górach, Krakowie i Nowym Sączu. Wnioski nie są zbyt optymistyczne.

Najważniejsze stwierdzenie wynikające z działań NIK-u dotyczy faktu, że w porównaniu do 2014 r. w sześciu (na dziewięć) miastach zmniejszył się udział terenów zieleni i wód w całości obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, mimo że w strategicznych dokumentach przewidziano konkretne działania wobec zieleni miejskiej. Tymczasem największy udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta to 52% i dotyczy Katowic, a najmniejszy to 22% w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego. Ponadto w Nowym Sączu władze miejskie zarządzały niecałymi 2% obszaru miasta, który stanowił tereny zielone. W Warszawie wskaźnik ten wynosi prawie 9%.

Niestety, znamienny jest fakt, który udało ustalić się kontrolerom NIK, że w dziewięciu badanych miastach liczba nowo posadzonych drzew była aż o 17% mniejsza od tych, które wycięto. Tendencja zmierza jednak ku temu, że zamiast drzew zdecydowanie więcej sadzi się krzewów.

Ciekawie prezentują się dane dotyczące wydatków na miejską zieleń. W latach 2015-2016 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kontrolowanych miastach średnio było to 47 zł na rok, przy czym najwięcej w Katowicach (95 zł), a najmniej w Tarnowskich Górach (17 zł). Gdyby do tych danych odnieść to, co zaplanowano w budżecie Starachowic na 2018 r., to okazałoby się, że – licząc tzw. "na szybko" – na bieżące utrzymanie zieleni w ramach gospodarki komunalnej zaplanowane jest 750 tys. zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zakładając, że jest nas 50 tys. osób) daje 15 zł. Kwota ta może jednak ulegać zmianie w ciągu roku. Należy jednak zauważyć, że miasto realizuje w tym roku projekt rewitalizacji kilku terenów zielonych, na co zaplanowano 4.625 tys. zł. Po zsumowaniu tych dwóch kwot okazuje się, że wydatki na 1 mieszkańca rosną do 107,5 zł. Jeśli dodamy do tego jeszcze inwestycję w parku miejskim w kwocie 2.930 tys. zł, to łącznie statystycznie na zieleń wydamy 166 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Czyli całkiem sporo w porównaniu z kontrolowanymi miastami.

Raport Najwyższej Izby Kontroli w zasadzie potwierdza to, co dostrzegamy gołym okiem, bez zagłębiania się w szczegółowe analizy. Budujemy coraz więcej dróg, parkingów, chodników, itp. Więcej kostki, betonu, a mniej zwykłej gleby i zieleni. Wynika to najczęściej z ogromnych potrzeb dotyczących komunikacji i transportu drogowego, którego nie przewidziano kilkadziesiąt lat temu projektując liczne rozwiązania urbanistyczne, z którymi dziś musimy się mierzyć. Żebyśmy tylko w tym wszystkim nie zagubili tego co najważniejsze dla naszego zdrowia i życia.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ