Niezadowoleni ze współpracy z włodarzami

Radni "Razem dla Mieszkańców"...

W numerze

Niezadowoleni ze współpracy z włodarzami

Radni "Razem dla Mieszkańców"...

Plany inwestycyjne Powiatu Starachowickiego podsumowali radni klubu "Razem dla Mieszkańców". Obwieścili też o coraz gorszej współpracy z władzami miasta i województwa.

 

Klub radnych powiatowych "Razem dla Mieszkańców" omówił budżetowy plan Powiatu w tym roku. Radni: Andrzej Matynia, Jan Wzorek, Andrzej Sendecki, Marian Mróz, Andrzej Duda oraz przewodniczący Rady Powiatu - Tomasz Margula, wskazali najważniejsze inwestycje, jakie zostały przyjęte i ocenili współpracę nie tylko z gminami.

- Wiele się mówi a mało się dzieje, nawiązał do planu inwestycji radny Jan Wzorek, wskazując na współpracę z gminami powiatu oraz władzami województwa świętokrzyskiego.

- Z przedstawicielami gmin: Mirzec, Wąchock, Brody i Pawłów relacje są jak najbardziej wzorcowe. Angażują się w działania powiatu na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, partycypując w kosztach - stwierdził.

Negatywnie ocenili współpracę z władzami Starachowic i marszałkiem województwa świętokrzyskiego, zarzucając im brak zaangażowania w sprawie budowy zachodniej obwodnicy miasta, przebudowy ul. Radomskiej, budowy ronda przy zbiegu Radomskiej i Szkolnej czy inwestycji związanej z przejściem nad torami. Jak mówił Jan Wzorek, to Powiat opracował dokumentację na budowę ronda u zbiegu Radomskiej i Batalionów Chłopskich, choć żadna z dróg nie jest powiatową, ponieważ Radomska jest drogą wojewódzką a Batalionów Chłopskich gminną. Powiat zadeklarował 1/3 kosztów budowy ronda, choć nie jest stroną.

Budowa przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich też wzbudza emocje.

- Pan prezydent pokazuje wizualizacje, jak tam będzie pięknie (...). Niestety, za słowami nie idą żadne czyny. Dokumentację projektową przygotowuje samodzielnie Powiat. Wsparcia ze strony miasta nie ma jak na razie żadnego (...). Nie mamy też żadnego konkretnego dokumentu potwierdzającego, że miasto włączy się w tę inwestycję - ocenił sytuację radny Wzorek.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim - zdaniem przedstawiciel klubu "Razem dla Mieszkańców" - nie sprzyja natomiast budowie północno-zachodniej obwodnicy Starachowic.

- Były deklaracje marszałka, że inwestycji nic nie zagraża. Z zapowiadanej realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj – zbuduj dziś zostało tylko zaprojektuj - mówił radny Wzorek.

Prezydent miasta Marek Materek współpracę miasta z powiatem w obecnej kadencji ocenił pozytywnie.

- Wszelkie niejasności zawsze staramy się wyjaśniać, a problemy rozwiązywać konstruktywnie wspólnie z Zarządem Powiatu - twierdzi włodarz Starachowic

Zwrócił też uwagę na fakt, że miasto i powiat wspólnie realizują budowę ronda Radomska - Batalionów Chłopskich, budowę łącznika od szpitala z ulicą Szkolną realizuje samodzielnie Gmina Starachowice, a Powiat samodzielnie odcinek drogi i budowę ronda. W sprawie budowy wiaduktu. w Starachowicach Dolnych odpowiada:

- (...) Zaproponowano, by wkładem miasta - rzeczowym i finansowym, były nieruchomości niezbędne do wybudowania wiaduktu, a należące do Gminy Starachowice. Dla Gminy wiąże się to z dodatkowymi kosztami wygospodarowania i remontu lokali socjalnych i komunalnych dla mieszkańców trzech budynków gminnych, które w związku z inwestycją trzeba będzie opuścić - stwierdza prezydent.

Z przesłanej GAZECIE odpowiedzi prezydenta miasta wynika również, że gmina i powiat finansują dodatkową dokumentację połączenia projektowanej północno - zachodniej obwodnicy miasta z obwodnicą Wąchocka. Przygotowane zostały trzy warianty budowy, wybrano wariant docelowy, przeprowadzono procedury środowiskowe, które zakończyły się wydaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Niezwłocznie ogłoszono także przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Po jej wykonaniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie prac.

- Moim zdaniem współpraca miasta, powiatu i województwa przynosi dobre efekty. Oczywiście chciałbym, aby w kolejnych latach było ich znacznie więcej. By unikać nieporozumień, warto rozmawiać bezpośrednio z zainteresowanymi a nie komunikować się poprzez media. Dla mieszkańców nie ma większego znaczenia czy dane inwestycje realizuje miasto, czy powiat. Liczy się to, czy są realizowane - pisze Marek Materek.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ