Finansowe wsparcie ekologiczych przedsięwzięć

WFOŚiGW w Kielcach

W numerze

Finansowe wsparcie ekologiczych przedsięwzięć

WFOŚiGW w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podsumował ubiegły rok. Na inwestycje w powiecie starachowickim przeznaczono prawie 12 mln zł. 

Wyniki działalności Funduszu za rok 2017 r. oraz plany dotyczące nowej oferty programowej na rok bieżący w zakresie wsparcia finansowego działań związanych z ochroną środowiska, w tym zadań realizowanych między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne - mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zaprezentowano na zorganizowanej 26 stycznia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, konferencji prasowej. Obecni byli: Ryszard Gliwiński - prezes Zarządu Funduszu z zastępcą Mariuszem Gorajem oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej.

Fundusz podpisał w minionym roku 1164 umowy na łączną kwotę dofinansowania 88 596 514,14 zł. Jest to dotychczas rekordowa liczba, jeśli chodzi o ilość oraz wartość zawartych umów, w roku 2016 zawarto bowiem 457 umów, a w roku 2015 - 300. Największe wartości dofinansowania dotyczą dziedzin: ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem. Dofinansowanie na inwestycje realizowane w powiecie starachowickim w 2017 r. wyniosło łącznie 11 802 503,94 zł, a środki przeznaczono głównie na modernizację kotła WR5 na WR8 w Ciepłowni C02 przy ul. Ostrowiecka 3 w Starachowicach oraz na zakup samochodu ciężarowego z zabudową do czyszczenia kanalizacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach.

W minionym roku WFOŚiGW w Kielcach, po raz pierwszy uruchomił program "ZORZA - Czyste powietrze nad Świętokrzyskiem", w ramach którego przekazywano dotacje dla osób fizycznych, do wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych. Dofinansowano wymianę ponad 660 starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne przyjazne środowisku źródła ciepła, z czego 50 zadań na kwotę ok. 115 000 zł dotyczy powiatu starachowickiego.

Program ZORZA będzie kontynuowany w roku bieżącym, Zarząd planuje ogłosić nabór wniosków 15 lutego 2018 r. Na wymianę źródła ciepła będzie można uzyskać dotację w wysokości: 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek), 3 500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np. pellet), 4 000 zł w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe oraz 5 000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny) lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej; przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych wyliczonych przez Fundusz na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur, zgodnie z zasadami określonymi w programie ZORZA.

W tegorocznej oferta Funduszu jest szeroki wachlarz możliwości dofinansowania działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osoby fizyczne oraz inne podmioty. Program dla osób fizycznych pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków", dotyczący termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych – dofinansowanie w formie preferencyjnej nisko oprocentowanej pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia, cieszył się w minionym roku ogromnym zainteresowaniem mieszkańców województwa świętokrzyskiego, dlatego Zarząd Funduszu zdecydował o jego kontynuowaniu. Opracowywane są też inne programy, w tym dotyczące elektromobilności. Po zatwierdzeniu zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ