Płacimy podatek PIT w Starachowicach!

Wspólnie możemy więcej!

Szanowni Państwo

Gmina Starachowice otrzymuje część Państwa podatku dochodowego z rozliczenia PIT. W 2017 roku udział ten wynosił 37,89%. Z tego tytułu wpłynęło do samorządowej kasy 39 mln zł, czyli tyle płaconego przez Państwa podatku wróciło do Gminy Starachowice. To około 1/5 wszystkich dochodów.

Środki te finansowały między innymi inwestycje i remonty drogowe, funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, komunikację miejską, pomoc społeczną, infrastrukturę sportową i kulturalną, utrzymanie czystości. Płacąc podatek dochodowy (PIT) zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększamy możliwości inwestycyjne naszego miasta, polepszamy dostępność i standard usług ogólnomiejskich. Jeżeli w formularzu PIT jest wpisane tylko miejsce zameldowania (poza Starachowicami), to właśnie tam trafiają Państwa podatki.

Meldunek a miejsce zamieszkania

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a ściśle- według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym przypadku znaczenia. To oznacza, że osoba zameldowana w innej miejscowości, ale faktycznie zamieszkująca w Starachowicach, powinna się rozliczyć PIT-em jako mieszkaniec Starachowic. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Adres zamieszkania nie musi się pokrywać z adresem zameldowania. Nawet jeśli Państwo nie posiadają meldunku a przebywają w Starachowicach, to mogą złożyć deklarację PIT w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach.

Jak to zrobić? To proste! Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach miejsca zamieszkania innego niż zameldowania nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania. Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego na formularzu PIT-37, to wystarczy wpisać:

– w części A- Urząd Skarbowy w Starachowicach,

– w części B- podać adres zamieszkania na terenie Starachowic.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ