Wnuczęta wystąpiły dla dziadków

SP w Lipiu

Brody

Wnuczęta wystąpiły dla dziadków

SP w Lipiu

 

Niezwykła uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu. 

Wyjątkowych gości powitała dyrektor szkoły, Iwona Frolovs, przypominając niezwykłą rolę, jaką odgrywają babcie i dziadkowie w życiu swoich wnucząt, o tradycjach, bogactwie przeżyć i mądrości przekazywanych przez starsze pokolenia, a także o ich miłości, wsparciu, czułości i trosce. Seniorzy ze wzruszeniem wysłuchali tych pięknych i serdecznych słów.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, przygotowany specjalnie na tę okazję, pod kierunkiem nauczycielek: Katarzyny Zdziesińskiej i Magdaleny Orczyk. Bardzo ciekawy montaż słowno – muzyczny oraz humorystyczne scenki z życia pt. „Babcie w naszych oczach...” wprawił w zachwyt obecnych dziadków, którzy nagrodzili swoje wnuczęta gromkimi brawami. Na zakończenie najmłodsi wręczyli swoim babciom i dziadkom samodzielnie wykonane prezenty i zaproszono gości na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ