Komputery dla szkół

Brody

Komputery dla szkół

Gmina Brody pozyskała pieniądze unijne na zakup m.in. sześćdziesięciu dwóch komputerów dla siedmiu szkół w: Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie.

Koszt doposażenia pracowni informatycznych wyniósł łącznie ok. 171,5 tys. zł. Dotacja w wysokości 75% kosztów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zakupy realizowano w ramach zadania pt.: "Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Brody".

Wnioski przygotowywane były w Urzędzie Gminy Brody na podstawie zapotrzebowań przedstawionych przez dyrektorów szkół. Najwięcej komputerów trafiło do tych szkół, które miały mało komputerów lub gdzie używano przestarzałego sprzętu.

szkoła

laptop

komputer stacjonarny, monitor, urządzenia

drukarka / urządzenie wielo-funkcyjne

słuchawki

głośniki

kamera

serwer

łączna wartość

Adamów

2

5 458,74 zł

Ruda

5

16 703,40 zł

Dziurów

1

10

1

10

1

1

1

35 148,63 zł

Lubienia

1

10

1

22 292,35 zł

Styków

1

2 564,55 zł

Brody

12

12

30 381,09 zł

Krynki

20

1

10

58 926,86 zł

Suma:

30

32

2

20

14

1

1

171 475,62 zł

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ