reklama

Szpital zapłaci kolejne odszkodowanie

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wypłaci odszkodowanie byłej położnej, którą zwolniono z pracy w listopadzie 2016 roku, po fakcie, gdy pacjentka na szpitalnej podłodze urodziła martwe dziecko.

Położna skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w Starachowicach, wnioskując o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia. Sąd oddalił powództwo, a położna złożyła apelację.

Sąd Okręgowy w Kielcach stwierdził, że zwolnienie dyscyplinarne położnej odbyło się niezgodnie z prawem, bo przyczyna powinna być "precyzyjna, konkretna i opisana w taki sposób, aby dawała pracownikowi możliwość zapoznania się z zarzutami". W ocenie sądu pracodawca nie spełnił tego warunku. Sąd nie przywrócił jej jednak do pracy, ale zasądził od PZOZ na jej rzecz 10 tys. zł odszkodowania i zwrot kosztów procesu. Wyrok jest prawomocny.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ