Mało zainteresowanych wizytą rzecznika

W numerze

Mało zainteresowanych wizytą rzecznika

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar spotkał się ze starachowiczanami w minionym tygodniu.

W siedzibie Starostwa Adama Bodnara powitały władze powiatu na czele ze starostą Danutą Krępa, a na sali było kilkadziesiąt osób, w tym spora grupa społeczników, radni miejscy i powiatowi.

Mieszkańcy ulicy Kornatka żalili się, że od dziesięcioleci nie mogą nic wskórać w sprawie budowy dojazdu do ich posesji, bowiem droga nie ma uregulowanej sprawy własności. Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśniał kwestie prawne, pomocy prawnej udzieliła także prawniczka, która towarzyszy rzecznikowi w spotkaniach regionalnych.

Pojawił się również temat Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, a dużo uwagi poświęcono prawom konsumenta, które skomentował także Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Starachowicach Marek Kamiński.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ