Miliony na świętokrzyską kardiologię

Szpitala w Starachowicach nie ma podstawowej liście beneficjentów.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs z działania 7.3 RPO – "Infrastruktura zdrowotna i społeczna" i trzy świętokrzyskie szpitale dostały na rozbudowę i doposażenie oddziałów kardiologicznych 13 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. To Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu oraz Zakład Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Według oceny merytorycznej, kryteria dopuszczające spełniły 4 projekty, ale zaplanowana kwota 13 mln zł wystarczyła na objęcie dofinansowaniem tylko trzech projektów, które uzyskały największą liczbę punktów.

- Alokacji konkursowej zabrakło na dofinansowanie czwartego z projektów (przygotowany przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wniosek uzyskał 30 pkt.), dlatego został on umieszczony na liście rezerwowej - informuje Urząd Marszałkowski w Kielcach.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ