Badania EMG już w naszym szpitalu

PZOZ Starachowice

W numerze

Badania EMG już w naszym szpitalu

PZOZ Starachowice

 

Elektromiografia (EMG) to badanie, którego celem jest ocena funkcji mięśni i nerwów. Jest pomocne w diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego. Od listopada 2017 roku robi go specjalista w starachowickim szpitalu.

Do tej pory, żeby sprawdzić czynności mięśni i nerwów pacjenci kierowani byli do innych miejscowości w województwie. Teraz mieszkańcy powiatu mogą wykonać badanie na miejscu.

- Aparat do elektromiografii znajduje się w zasobach PZOZ od 2015 roku - mówi GAZECIE p.o. dyrektora starachowickiej placówki, Katarzyna Arent.

- Pomimo posiadanego sprzętu, szpital kupował badania w Kielcach i Skarżysku. Bardzo się cieszę, że udało się nam znaleźć lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia, który zechciał z nami w tym zakresie współpracować.

Tym lekarzem jest neurolog, doktor Dominik Siutka, który raz w tygodniu, we wtorki, przeprowadza badania.

- To badanie ma na celu sprawdzenie czynności elektrycznej mięśnia i nerwów obwodowych. Wiedza ta umożliwia nam porównanie, czy mięsień lub nerw pracują prawidłowo, czy prawidłowo przewodzone są impulsy nerwowe, czy też może są jakieś zaburzenia - mówi doktor Dominik Siutka.

Dzięki badaniu wykrywamy wiele chorób, jak neuropatie, polineuropatie, miastenie, stwardnienie zanikowe boczne, zapalenie mięśni, cieśń nadgarstka czy dystrofie mięśniowe. Na jego podstawie lekarz jest w stanie stwierdzić, czy istnieje choroba, uszkodzenia, które uniemożliwiają skurcz mięśnia czy czucie skórne.

Wskazaniami do przeprowadzenia badania EMG są niedowłady kończyn, zespoły uciskowe (np. cieśń nadgarstka), zaburzenia czucia na skórze, dyskopatie, pourazowe uszkodzenia nerwów obwodowych, splotów i korzenia nerwowych, nadmierna męczliwość, drżenie oraz bóle mięśni.

Jak mówi doktor Siutka, odkąd otworzono pracownię w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, z badań co tydzień korzystają pacjenci, a kolejni czekają w kolejce.

- W trakcie badania przewodnictwa nerwowego pacjent odczuwa dyskomfort związany ze stymulacją nerwów. A badanie mięśni może wiązać się z bólem w czasie wkłucia igły - mówi doktor Dominik Siutka.

Standardowo badanie dzieli się na dwa etapy: elektroneurografię, czyli badanie nerwów obwodowych oraz elektromiografię właściwą, czyli badanie mięśni. W zależności od potrzeb, wykonuje się również badania dodatkowe. Badania trwają od 20 minut do ponad godziny.

- Tego badania nie da się zastąpić innym - dodaje doktor Siutka.

By wykonać tego typu diagnostykę, potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty: neurologa, ortopedy lub reumatologa. Jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak należy pamiętać, że skierowanie musi być wystawione przez placówkę mającą kontrakt z NFZ, która ma podpisaną umowę ze szpitalem powiatowym na to badanie.

Korzyści związane z wykonywaniem badań EMG w Powiatowy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach są duże.

- Jest to przede wszystkim ogromne ułatwienie dla osób z naszego powiatu, wymagających przeprowadzenia takiego badania. Przeprowadzane w PZOZ daje duże korzyści finansowe dla naszej placówki, gdyż badania wykonujemy na własnym aparacie, co przyczynia się do oszczędności, tym bardziej że ceny tych badań w innych placówkach wzrosły. Ponadto pacjenci nie muszą już być przewożeni do innych, ościennych ośrodków, dlatego też nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z transportem - mówi Piotr Nowak, p.o. dyrektora ds. leczniczych szpitala w Starachowicach.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ