Na innych łamach

"Polityka" nr 2

"Wybrani i wyklęci" to tytuł wywiadu Marcina Piątka z ks. Jarosławem Wąsowiczem, duszpasterzem kibiców. Z powołania, na stadion bowiem po raz pierwszy poszedł w wieku 10 lat i pozostaje mu wierny.

Kapelanem kibiców by się jednak nie nazwał, gdyż o takich stanowiskach decydują władze kościelne. W każdym razie jest blisko kibiców. Chrzci, spowiada, udziela ślubów. Od 10 lat uczestniczy też w pielgrzymkach kibiców na Jasną Górę. Jego zdaniem, to środowisko potrafi rozmawiać o rzeczach ważnych. O patriotyzmie i pamięci należnej bohaterom. Kibice działają charytatywnie, niosą pomoc Polakom na Kresach. "O młodych ludzi na stadionach trzeba walczyć, żeby nie przejęły ich chuligańskie bojówki. Bo tam bez przerwy toczy się walka między dobrem a złem". Utrzymać młodych w ryzach jest trudno. Świat się wulgaryzuje. Ociekające przekleństwami przyśpiewki na stadionach nie należą do rzadkości. Zresztą i na Jasnej Górze również nie brakuje haseł w rodzaju: "A na drzewach zamiast liści...". Ale szum zrobił się wokół obecnego na pielgrzymce innego hasła: "Śmierć wrogom ojczyzny". Choć ksiądz tu akurat problemu nie widzi. Wszak to motto żołnierzy wyklętych. "Nie razi, jeśli traktujemy to hasło w kontekście historycznym /.../. Protestuję przeciwko nazywaniu Burego mordercą. To był wielki bohater! W sentencji wyroku rehabilitującego Burego jest mowa o tym, że jego działalność zapobiegła represjom wobec osób walczących o niepodległość Polski, a sytuacje, w jakich się znajdował wraz z podwładnymi, można określić jako stan wyższej konieczności." Mimo że IPN nie neguje, że Bury dokonał masakry ludności cywilnej. Niech to jednak nie obciąża wszystkich wyklętych. Zresztą kibice nie są matołami. Czytają rozmaite książki. Każdy wyrabia sobie własny osąd. "Jeśli sprawa wyklętych budzi kontrowersje, niech spierają się historycy na uniwersytetach. /.../ Uważam, że zanadto koncentrujemy się na marginesie. Zbrodnie wyklętych, jeśli miały miejsce, to był margines. Kibice, którzy zamiast na mszę pójdą na piwo albo nie potrafią się zachować godnie w świętym miejscu, to też margines." Ksiądz podkreśla, że język wyrażający negatywne nastawienie do osób wyznających inny światopogląd wcale nie jest domeną tzw. prawicy. "Dla mnie sympatie prawicowe, poglądy konserwatywne to nie jest ekstremizm. Ale lewica, ze swoimi poglądami – już tak. Kibice postrzegają lewicę jako ekstremalną i ja ich rozumiem. /.../ Przecież lewica programowo walczy z Kościołem i Panem Bogiem i o tym także należy mówić."

"Gość Niedzielny" nr 1

Władze samorządowe wybierzemy w tym roku inaczej — komentuje nowy Kodeks wyborczy Andrzej Grajewski w "Inaczej, ale czy lepiej?" Ordynacja na pewno preferuje silne ugrupowania.

W niektórych przypadkach faktycznie może poprawić szanse kandydatów PiS, przede wszystkim przez zmianę granic okręgu wyborczego. Tyle że o wyniku wyborów i tak zadecydują ludzie, którzy pójdą do urn wyborczych. Wszystkie zresztą wątpliwości związane z nowy Kodeksem wyborczym rozstrzygną się dopiero po wyborach przeprowadzonych według nowych zasad. Te, niestety, zostały przygotowane naprędce, nawet bez dyskusji w klubie parlamentarnym partii rządzącej. A przecież nie brakuje w nim doświadczonych samorządowców. Nic dziwnego, że na sali sejmowej wnioskodawcy zgłaszali poprawki do własnych zapisów. Część błędów korygowano w Senacie. Ponieważ dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będzie obowiązywać dopiero od przyszłej kadencji, niektórzy z dotychczasowych włodarzy z pewnością zachowają stanowisko. I to na 5 lat. Dzięki temu władze samorządowe mają czas na zrealizowanie dużych projektów inwestycyjnych. W gminach do 20 tys. mieszkańców pozostaną jednomandatowe okręgi wyborcze. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Ostatecznie korespondencyjnie zagłosują osoby niepełnosprawne. Zmiany dotyczą ponadto powoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Istotne są też zmiany dotyczące komisarzy wyborczych. Duże uprawnienia otrzymuje MSW, ale podobnie dzieje się w wielu krajach Unii Europejskiej. Kontrowersje wywołuje definicja znaku "X". To obecnie "co najmniej dwie przecinające się linie". /.../ Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu" – zapisano w ustawie. Istotą tego zapisu jest pragnienie zmniejszenia liczby głosów nieważnych, ale dopiero podczas wyborów będzie można zweryfikować, czy tak rzeczywiście się stanie." Ustawa wzmacnia obywatelską kontrolę nad samorządem. Budżet obywatelski staje się obowiązkowym zapisem. "Ważnym rozwiązaniem jest także inicjatywa uchwałodawcza w samorządach, która będzie przysługiwać wszystkim obywatelom. W gminie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. – co najmniej 200, w gminie powyżej 20 tys. – co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. – 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców. Wzmocnione zostały także kompetencje kontrolne radnych, którzy w dowolnym momencie mogą sprawdzić stan finansów miasta oraz spółek, których udziałowcem jest gmina." Wybory wyłonią samorządy, które staną przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Kończy się bowiem czas wielkich inwestycji. Ciężar gatunkowy zyskuje dbałość o stan przestrzeni publicznej, ośrodków rekreacyjnych i transportu miejskiego. Szkoda, że PiS przed uchwaleniem ustawy zrezygnował z prób porozumienia się ze środowiskami samorządowymi. Była natomiast konfrontacja. Ani uzasadniona, ani potrzebna.

"Newsweek" nr 3

"Badania to jest pic na wodę" – mówi Pawłowi Reszce Jakub Bierzyński, socjolog, współzałożyciel agencji badań rynkowych (dziś Millward Brown). Jest jednym z fachowców od PR, którzy przekonują ludzi, że akurat temu politykowi powinni zaufać.

Niektóre rzeczy się wzmacnia, inne zapudrowuje. "Polityka to dla nas chleb, który trzeba sprzedać." Pyta się więc ludzi, co jest dla nich atrakcyjne. Na tym polegają badania opinii publicznej. Najpierw pomagają postawić diagnozę. Później lepi się przedstawicieli narodu. Tak powstały "dwa marketingowe produkty – Beata Szydło i Andrzej Duda. Wyjęci z trzeciego szeregu. Perfekcyjnie doskonali. /.../ Ulepieni z gliny dokładnie tak, jak chcieli wyborcy. Dokładnie tak, jak wyszło w badaniach. W formie i treści. Zaprogramowani. Beata Szydło to /.../ kobieta z małego miasteczka, katoliczka, matka księdza. Ani ładna, ani brzydka, przeciętna. Mówi do nas jak matka do dzieci. Czasem stanowcza, ale ogólnie miła i ciepła. Andrzej Duda /.../ Figura wzięta z kursów socjotechniki. Ma nawet nazwę: "Idealny zięć". Jak już wiemy, czego chcą wyborcy, to wystarczy to ubrać w słowa." Owszem, żeby wygrać wybory, trzeba też przekonać ludzi. "Jarosław Kaczyński zaprezentował spójną wizję: "elity was okradały, a my teraz, w imię zwykłego człowieka, będziemy dbać o rodzinę, poczujecie się bezpiecznie, damy wam 500+, przywrócimy wam poczucie własnej wartości." Bo Polacy tak naprawdę choć są zachodni, otwarci, tolerancyjni, są także wschodni i ksenofobiczni. Ba, na dodatek nienawistni. I J. Kaczyński wszystko to skrupulatnie wykorzystał. Nie ma się co obrażać, że wygrał. Uderzył w najmocniejszą stronę przeciwnika. W skok cywilizacyjny wypracowany przez poprzedników, przypinając mu łatkę ruiny. Ale tak właśnie robi się politykę. Opozycja popełnia samobójstwo uderzając w płaczliwe tony. Zamiast odpowiedzieć sobie na pytanie, co robi źle, obraża się. Awantura z UE o art. 7 nie zachwieje wynikami PiS w sondażach. Bo opozycja nie strzeli władzy gola. Co z tego, że 83 proc. Polaków popiera Polskę w Unii. Rafał Ziemkiewicz daje im do zrozumienia, że skoro wzięliśmy z UE już całą kasę, Unia nam niepotrzebna. "Jeśli opozycja byłaby mądra, wpis Ziemkiewicza byłby na sztandarach. Mówiliby o tym rano, w południe i wieczorem. Wszak jesteśmy na propagandowej wojnie. Najlepiej byłoby wymyślić jakąś spiskową teorię. To ludzie lubią i kupią. Jedna wręcz leży na stole. "Kto ściągnął nam na głowę Komisję Wenecką? /.../ Arcydonosiciel! Ale dlaczego to zrobił? Po co doniósł na własny rząd? /.../ Czy spotkała go za to kara? /.../ PiS wie, że nie da rady wyprowadzić Polski z UE – robi więc wszystko, żeby UE wyrzuciła nas sama. Atmosferę podkręcają sondaże. A nie należy im wierzyć. Bo mądre głowy same kombinują wyniki. Na podstawie tzw. ogólnego przekonania. Jest zresztą mnóstwo sposobów, żeby uzyskać taki wynik, o jaki nam chodzi. Manipuluje się konstrukcją pytań. Potem odpowiedziami. Partia rządząca publikuje tylko badania skrajne, żeby utrwalić skrajne opinie. Te, które dla władzy są wygodne.

"Przegląd" nr 1

Bezmyślne potępianie PRL jest równoznaczne z wydawaniem wyroku na miliony ludzi – uważa Jarosław Dobrzański w "Obsesji na punkcie PRL". Ci ludzie w tamtych czasach "zdobywali wykształcenie, rozwijali umiejętności i kompetencje, zakładali rodziny, urządzali się, a przede wszystkim, pracując, tworzyli fundamenty nowego społeczeństwa i państwa.

Nikt nie ma moralnego prawa do odzierania tych ludzi z ich godności i z ich zdobyczy zawodowych, naukowych, artystycznych czy jakichkolwiek innych. Nikt nie ma też prawa do oceniania, ani do kwestionowania ich indywidualnych wyborów, osobistych decyzji, celów zawodowych i strategii życiowych, bo w tym zakresie każda osoba dysponuje wyłącznym prawem do stanowienia o sobie. Tego rodzaju ingerencje są nadużyciem, przekroczeniem granic norm współżycia społecznego i łamaniem praw człowieka." Przez cały okres PRL w przestrzeni publicznej funkcjonował Kościół kat., który – poza latami stalinizmu 1948 – 1955 – systematycznie poszerzał zakres swoich wpływów w społeczeństwie. Był potężnym źródłem zasobów ludzkich, materialnych i intelektualnych, z których mogły korzystać kręgi stawiające opór i wręcz zwalczające władzę państwową. Kościół dawał swoim członkom spore poczucie niezależności i przekonanie o pewnej wyższości moralnej aktywistów pozostających w bliskich relacjach z hierarchami. Stawiało ich to na uprzywilejowanej pozycji wobec oficjalnych struktur państwa. A że pozycja społeczna i polityczna Kościoła kat. rosły, stopniowo postępował proces liberalizacji politycznej i delegitymizacja ośrodków władzy państwowej. "Liberalizacja pozwalała z kolei na dalsze rozszerzanie się postaw kontestujących władzę, które w nowych realiach wymagały coraz mniej odwagi. Tym samym proces moralnej delegitymizacji władzy mógł obejmować coraz szersze kręgi społeczeństwa, nie wyłączając samej klasy rządzącej, której spora część w końcu przyjęła optykę opozycji, uznając się za pozbawioną tytułu do rządzenia. Wszystko to bezpośrednio podważa propagandową tezę obiegowej polityki historycznej o totalitarnym charakterze władzy PRL w całym okresie jej istnienia, aż do ostatnich dni, a nawet kontynuacji jej wpływu w czasie transformacji ustrojowej i przetrwaniu w formie utajonej do dziś. Ani PZPR, ani żadne tajne służby, krajowe czy obce, nie panowały w PRL całkowicie nad społeczeństwem i nie miały wyłączności na kształtowanie postaw społecznych i politycznych." Władza aparatu przymusu PRL była ograniczona.

"Nie" nr 1

Andrzej Rozenek w "Narodzie wypranym" przytacza na początek trzy informacje z jednego tylko regionu Polski.

Otóż, w drugi dzień świąt grupa kilkudziesięciu Polaków utknęła po zmroku w drodze z Morskiego oka. Niewiele myśląc zwrócili się do TOPR o pomoc w dotarciu do parkingu, nie bacząc na fakt, że ratownicy są bardziej potrzebni gdzie indziej. Tamże inni turyści awanturowali się, że nie wszyscy zostaną zwiezieni przed nocą na dół. Wyzwiskom pod adresem strażnikom Tatrzańskiego Parku Narodowego nie było końca. Z kolei 1 stycznia w Zakopanem doszło do przepychanek i blokowania torów, gdyż nie wszyscy pasażerowie zmieścili się do pociągu. Jakie to polskie... - słychać zewsząd. Nie inaczej, jeśli Polak bywa zaskoczony tym, że po południu zapada zmrok, jest fatalnym organizatorem, nie przewidzi, że po sylwestrze potrzeba więcej wagonów itd. Już Bolesław Prus pisał: "Instynkty bohaterskie wszak posiadamy. Wylać na kogoś falę oszczerstw, napaść na ulicy, pokłuć bliźniego nożem, szczególniej znienacka /.../. Ciekawości także nam pan Bóg nie odmówił, o ile chodzi o nowinki, szczególnie dotyczące osobistych spraw ludzkich". Melchior Wańkowicz z kolei dostrzegł bezinteresowną zawiść i niedocenianie rodaka przez rodaka. Niepochlebne zdanie o Polakach miał nawet Bolesław Bierut: "W gruncie rzeczy ludzie prawie w niczym się nie orientują i naprawdę nie bardzo wiedzą, czego chcą. Przede wszystkim nikt nie chce zbyt wiele pracować, a wszyscy chcą dobrze zarabiać." Kopalnią narzekania na polski naród są pisma Józefa Piłsudskiego, w których nie brakuje brzydkich epitetów pod adresem Polaków. Roman Dmowski pisze: "My wszakże jesteśmy narodem, który cnoty narodów zachodnich posiada w o wiele mniejszym stopniu; znamionująca je dyscyplina i rozmaite instynkty społeczne są u nas o wiele słabsze /.../." Witold Gombrowicz: "Boże, ta Polska to ponury sen wariata! Ta mroczność, duszność niepewność i nuda" oraz "Naród jest ciemny, endecki, zadzierżysty, chamski, leniwy, czupurny i niedoważony..." Antoni Słonimski twierdził, że Polak to ponurak: "U nas śmieją się jedynie Żydzi i inteligencja." W 2014 r., Philip Zimbardo, amerykański psycholog społeczny pozwolił sobie na uwagę: "Czasem, jak przyjeżdżam do Polski, mam wrażenie, że trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Tu nikt się nie uśmiecha, raczej odburkuje, nigdy nikt do nikogo nie zagaduje." Puentą zaś niech będzie cytat z Cypriana Kamila Norwida: "jesteśmy karykatury i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi...". Dokładny autostereotyp jest w książce Adama Leszczyńskiego "No dno po prostu jest Polska". Tyle że trzeba ją przeczytać. Niby analfabetyzm zlikwidowaliśmy, lecz w 2016 r., co najmniej jedną książkę przeczytało 37 proc. Polaków. Tylko w dwóch procentach domów jest więcej niż 500 książek.

wybrała /ewa/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ