Nacjonalizm

W numerze

Nacjonalizm

Co znaczy dzisiaj być patriotą? Jak daleko od tego patriotyzmu znajduje się nacjonalizm i czy da się wyznaczyćkonkretną i stabilną granicę, która oddziela te dwie podobne, ale jakże inne, rzeczywistości?

Na porządku dziennym spotykamy się z hasłem "repolonizacji", które odnosi się do różnych sfernaszego życia – począwszy od programów telewizyjnych, a skończywszy na dużych zakładach przemysłowych. Tak naprawdę należałoby jednak konkretnie zdefiniować to hasło, ponieważ jest to raczejzgrabna nazwa procesów, które przynajmniej częściowo zostały już nazwane. Przykładowo repolonizacja jednego z banków jest prawie tożsama z jego renacjonalizacją, ponieważ głównym udziałowcem idecydentem staje się pośrednio Skarb Państwa. Różnie można oceniać takie posunięcie, aczkolwiek trzeba przyznać, że ma ono przynajmniej częściowo wymiar polityczny.

No właśnie. Popularność promowania polskości, dobra ojczyzny i wspólnoty narodowej wynika w znacznymstopniu z linii programowej rządzącego w naszym kraju ugrupowania. Tym samym można stwierdzić, że to bieżąca polityka ukształtowała modę na przyjmowanie postaw narodowych i patriotycznych.Wyrażają się one m.in. poprzez marsze narodowe i wypowiedzi w mediach społecznościowych. Pewnie trochę gorzej ta miłość do ojczyzny przejawia się w takich aspektach jak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwykłymkasowaniu biletów w pojazdach komunikacji publicznej albo dbałości o czyste powietrze i środowisko. Zupełnie łatwo natomiast patriotyzm potrafi przerodzić się w nacjonalizm lub nawetksenofobię. Tym bardziej w bieżącej sytuacji, kiedy do Europy napływa wielu uchodźców. Często dzieje się to jednak w sposób niekontrolowany, zagrażający społecznemu bezpieczeństwu, stąd lękprzed przybyszami z innych rejonów świata. Sprzyja to powstawaniu ruchów o skrajnej ideologii, np. faszystowskiej, co ostatnio zostało nagłośnione w jednym z telewizyjnychreportaży.

Ważne, żeby promując polskość zachowywać również szacunek do innych nacji i narodów. W okresiemiędzywojennym mieliśmy już sytuację, kiedy reżimy autokratyczne, skupione na sobie i nieskore do współpracy międzynarodowej, doprowadziły do największego nieszczęścia XX wieku. Dlatego dobrzesię stało, że nasze obecne władze państwowe zdecydowanie zareagowały na informację o ruchach faszyzujących i nie tylko je skrytykowały, ale również podjęły konkretne działania mające na celuich delegalizację. Nie może być przyzwolenia na taką działalność, wszelkie jej przejawy muszą być likwidowane w zarodku, żeby nie powtórzyły się koszmary z przeszłości.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ