Zdolni uczniowie dostali stypendia

Na okładce

Zdolni uczniowie dostali stypendia

Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosiła 26 stycznia br. listę 259 beneficjentów Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Są wśród nich uczniowie ze Starachowic i Mirca.

W roku szkolnym 2017/2018 stypendium wynosi 3800,00 złotych (wypłacane w 10 transzach). Otrzymali go: Zuzanna Biesiadecka, Monika Duś i Sebastian Gulba ze Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu, Dominika Chmielewska, Julia Grudniewska, Adrian Malinowski, Angelika Pająk i Katarzyna Piwowarczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Starachowicach oraz Karolina Sepiół, Kacper Michta i JuliannaWakuła z I Liceum Ogólnokształcącego im. T Kościuszki w naszym mieście. Gratulujemy.

Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen z 3 przedmiotów na poziomie minimum 5,0 dla gimnazjów oraz 4,5 dla liceów ogólnokształcących. Dodatkowym warunkiem była albo wysoka średnia ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, albo bycie laureatem konkursów przedmiotowych.

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } a:link { color: #0000ff }

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ