Jak założyć stowarzyszenie lub fundację? - dowiesz się w urzędzie

Informator UM

Jak założyć stowarzyszenie lub fundację? - dowiesz się w urzędzie

Zamiejscowy punkt informacyjno-doradczy Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, kontynuując ubiegłoroczną współpracę, w roku 2018 będzie funkcjonował w Starachowicach. Dwa razy w miesiącu w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, dyżury pełnić będzie doradca kluczowy OWES. Najbliższe dyżury zaplanowano 29 stycznia w godz. 12.00-16.00.

Terminy kolejnych dyżurów to:

5 lutego; w godz. 8.00 – 12.00

19 lutego; w godz. 12.00 – 16.00

5 marca; w godz. 8.00 – 12.00

19 marca; w godz. 12.00 do 16.00

Mieszkańcy gminy Starachowice będą mogli w w/w. punkcie uzyskać informacje oraz pomoc merytoryczną kluczowego doradcy ogólnego w następującym zakresie:

- możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miejsc pracy dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- zakładania organizacji pozarządowej (stowarzyszenia i fundacje);

- zakładania i rozwoju i prowadzenia działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej (PES);

- zakładania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych;

- zakładania i rozwoju podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ;

- przekształcania organizacji pozarządowej w przedsiębiorstwo społeczne;

- ekonomizacji organizacji pozarządowych;

-możliwości wzmocnienia potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ